Het is onzeker of kabinet en oppositie er nog voor de kerst in slagen een akkoord te bereiken over de verlaging van de pensioenopbouw.

''Ik dacht eerst dat het voor het kerstreces nog wel zou lukken, maar dat begin ik steeds meer te betwijfelen'', zei D66-leider Alexander Pechtold dinsdag.

Ook CDA-leider Sybrand Buma vindt dat er weinig schot in de besprekingen zit. ''De partijen zijn nu al een week niet meer bij elkaar geweest. Het wordt tijd dat het kabinet met een voorstel komt.'' Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie zei dat maandag al.

Het kabinet onderhandelt al geruime tijd met de oppositiefracties CDA, D66. ChristenUnie, GroenLinks en SGP over een verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen.

Oppositie

Steun van de oppositie is noodzakelijk, omdat de coalitie van VVD en PvdA geen meerderheid heeft in de Senaat. Daar sneuvelde het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat een bezuiniging van bijna 3 miljard had moeten opleveren.

Volgens bronnen bemoeien op de achtergrond de fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) zich nadrukkelijk met het dossier. Ook premier Mark Rutte is bij de besprekingen achter de schermen betrokken. Het formele overleg werd tot dusver gevoerd door minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de pensioenwoordvoerders van de betreffende fracties

Opbouw

De onderhandelingen gaan vooral over de wens van de oppositie om een hogere jaarlijkse pensioenopbouw mogelijk te maken dan 1,75 procent. Naar verwachting komen de partijen uit op een opbouw van 1,85 à 1,9 procent.

Dat kost de schatkist enkele honderden miljoenen. Dat geld kan gevonden worden door de pensioenopbouw voor hogere inkomens te beperken, maar daar voelen VVD en CDA niets voor. De dekking zoeken door te snijden in subsidies om werklozen aan de slag te helpen, stuit weer op bezwaar van de PvdA.

Een plan om een deel van het benodigde bedrag bijeen te krijgen door de aanschafbelasting voor auto's te verhogen, zoals dinsdagochtend gemeld in De Telegraaf, is volgens ingewijden onhaalbaar.

De VVD is daar mordicus tegen. Kansrijker is een voorstel om pensioenfondsen btw-plichtig te maken. Daarmee vallen enkele tientallen miljoenen te verdienen.