Het pensioenoverleg tussen kabinet en oppositie gaat maandag verder.

Woensdag zijn er in een bespreking tussen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de pensioenwoordvoerders van CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP en de regeringsfracties VVD en PvdA weer ''stapjes gezet''. Een akkoord is er voorlopig echter nog niet.

Kamerleden Roos Vermeij (PvdA) en Steven van Weyenberg (D66) zeiden dat na afloop. De verwachting is dat er pas echt knopen worden doorgehakt als de fractievoorzitters en premier Mark Rutte aan tafel komen. Wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk.

De onderhandelingen gaan over het kabinetsplan om de jaarlijkse pensioenopbouw voor werkenden te verlagen van 2,25 naar 1,75 procent per jaar. Het wetsvoorstel, dat een bezuiniging van 3 miljard moet opleveren, kwam niet door de Senaat, waar VVD en PvdA geen meerderheid hebben.

Opbouw

Het kabinet zoekt daarom steun bij de oppositie, die eist een hogere pensioenopbouw. Gedacht wordt nu aan 1,85 tot 1,9 procent per jaar. Daarmee zijn enkele honderden miljoenen gemoeid.

De partijen proberen hiervoor dekking te vinden. Die kan worden gevonden door het schrappen van de pensioenopbouw voor inkomens boven 90.000 euro per jaar, maar VVD en CDA voelen daar vooralsnog niets voor. Andere opties, zoals meer bezuinigen in de sociale zekerheid, zijn echter ook verre van populair.

De oppositie wil ook nog een apart pensioenfonds voor zzp'ers. Ook dat kost de schatkist extra geld.

Volgens bronnen is de sfeer aan tafel 'constructief', al wordt er al enige tijd rekening mee gehouden dat het CDA zal afhaken.