Om het feit dat ze sinds haar huwelijk minder AOW krijgt, spande een 67-jarige vrouw uit Amsterdam een rechtszaak aan tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Woensdag werd de zaak behandeld in de rechtbank in Amsterdam.

De vrouw is sinds september 2012 getrouwd met een Friese man. Vanwege het huwelijk werd haar AOW-uitkering door de SVB met maandelijks ongeveer 290 euro verlaagd naar de norm van gehuwden.

De AOW voor alleenstaanden is hoger dan die voor gehuwden omdat de SVB ervan uitgaat dat de kosten van levensonderhoud, waaronder huisvesting, voor de eerste groep hoger zijn.

De vrouw vindt dat zij recht heeft op AOW voor alleenstaanden, omdat zij duurzaam gescheiden leeft van haar echtgenoot. Ze hebben nooit samengewoond en zien elkaar alleen in de weekends.

Vriend

De vrouw ziet haar echtgenoot als ''zeer vertrouwde vriend". ''Ze leven in feite alsof ze niet getrouwd zijn. De manier waarop ze met elkaar omgaan is niet veranderd door het huwelijk", betoogde haar advocaat woensdag voor de rechtbank. Daarom zou er volgens hen geen reden zijn haar te korten.

Volgens de SVB is er echter geen sprake van duurzaam gescheiden leven. Daarvoor onderhouden de twee te veel contact. ''Ze brengen elk weekend samen door, en als meneer dan in Amsterdam is, betaalt mevrouw de boodschappen en andersom. Ook gingen ze samen op vakantie, een reis die zij betaalde."

Ook de financiële situatie wijst er zodoende op dat de twee niet duurzaam gescheiden leven, aldus de SVB.

Gastvrouw

De vrouw brengt hiertegen in dat zij als gastvrouw voor al haar vrienden boodschappen betaalt. ''Ik heb ook een vriendin waarvoor ik het opera-abonnement betaal. De situatie is hetzelfde bij al mijn vrienden. Maar ik kan moeilijk met ze allemaal trouwen."

De rechter doet op 9 oktober uitspraak.