'Spaar ons pensioen voor de toekomst'

De vakcentrales FNV, CNV en MHP, pensioenfonds ABP en het Verbond van Verzekeraars roepen maandag in de kranten het kabinet op om goed na te denken over besluitvorming over de pensioenen.

'Spaar ons pensioen' zo luidt de kop van de advertentie.

''Het kabinet beperkt het pensioensparen. Vooral jongeren krijgen geen kans om voldoende pensioen op te bouwen. Pensioendeelnemers (jong en oud) zijn het hier niet mee eens'', zo schrijven de bonden verder.

''Twee procent pensioenopbouw per jaar is nodig voor een gewoon goed pensioen. Tweede Kamer, u beslist er deze week over. Geef jongeren van nu een goede oude dag. Spaar ons pensioen voor de toekomst!''

Pensioen

De Tweede Kamer behandelt maandag een kabinetsplan om de pensioenopbouw flink te beperken. In het regeerakkoord is aangekondigd dat de jaarlijkse pensioenopbouw in 2015 zou dalen van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen.

Het kabinet verwacht dat mensen dan toch voldoende pensioen kunnen opbouwen doordat ze later stoppen met werken.

In overleg met de sociale partners trok het kabinet 250 miljoen euro uit waarmee op een ingewikkelde manier een pensioenopbouw van 1,85 procent per jaar mogelijk wordt. Vakbonden en werkgevers zijn echter allerminst tevreden over dit 'pensioenakkoord'. Ze pleiten voor een pensioenopbouw van 2 procent per jaar.

Premie

Of de lagere pensioenopbouw leidt tot een verlaging van de pensioenpremies, zoals het kabinet verwacht, is verre van zeker. De pensioenfondsen voelen daar weinig voor, omdat ze het geld nodig hebben om hun financiƫle positie te verbeteren. Het kabinet overlegt nog met de sociale partners.

Of de Kamer maandag al een eindoordeel velt over het pensioenplan is onzeker. De oppositie is zeer kritisch.

Tip de redactie