De regels die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hanteert om te controleren of AOW'ers een gezamenlijk huishouden voeren zijn inderdaad niet helder.

Dit erkent staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) donderdag in een debat over pensioenen nadat alle politieke partijen in de Tweede Kamer hierover om opheldering hadden gevraagd. 

"We moeten zorgen voor heldere richtlijnen voor mensen. Ik snap best dat je mensen (van de SVB, redactie) zo niet op pad kunt sturen", aldus Klijnsma. 

"We moeten er wel voor zorgen dat regels die gecontroleerd worden ook goed gecontroleerd worden." 

Om de richtlijnen te veranderen zal de wetgeving echter moeten worden aangepast, zo laat Klijnsma weten.  Het kabinet zal de Tweede Kamer hierover voor 1 september informeren.

Minder pensioen

AOW'ers krijgen van de SVB per maand ruim 600 euro minder pensioen dan twee alleenstaande 65-plussers als ze worden aangemerkt als samenwonend. Dit zijn gepensioneerden volgens de huidige regelgeving als er sprake is van een gezamenlijke huishouding.

Dit betekent dat nieuwe stellen al flink kunnen worden gekort op de AOW als ze zorg dragen voor elkaar, er sprake is van één hoofdverblijf en ze meer dan de helft van de week bij elkaar zijn, terwijl beide partners nog wel ieder over een woning beschikken.

Boete

Belangrijke veranderingen als samenwonen moeten door ouderen worden gemeld bij de SVB. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete en wellicht strafrechtelijke vervolging.

Het is echter niet duidelijk in welk stadium een relatie gemeld moet worden. Dit verschilt sterk per regiokantoor, zo waarschuwde ouderenbond ANBO eerder al.

Verschillen

Ook uit onderzoek van Plus Magazine bleek onlangs nog dat het ene kantoor van de SVB  hier veel strenger op controleert dan het andere.

Van de negen regiokantoren van de SVB schrijven er vier voor dat een AOW-er het moet melden als een vriend of vriendin twee keer in de week blijft slapen. Vijf kantoren vinden dit niet nodig.

Ook SVB-voorzitter Erry Stoové liet half april weten dat het begrip samenwonen door de wetgever niet strak genoeg is gedefinieerd. "De ene medewerker kan op basis van de huidige regels wat voorzichtiger zijn met een advies dan de ander", aldus Stoové.