Werkgevers en werknemers hebben een oplossing gevonden om de aftrekbaarheid van de pensioenopbouw minder hard te verlagen dan in het regeerakkoord is opgenomen. 

Dat schrijft De Telegraaf donderdag. Het kabinet zou volgens bronnen van de krant echter nog niet overtuigd zijn.

De aftrekbaarheid van pensioenopbouw zou volgens het regeerakkoord worden verlaagd van 2,25 naar 1,75 procent. Volgens het kabinet, dat hiermee meer belasting hoopt binnen te krijgen, kan er dan nog steeds voldoende pensioen worden opgebouwd.

Werkgevers en werknemers zijn het daar niet mee eens. In het sociaal akkoord was afgesproken dat de sociale partners naar alternatieven mochten kijken. Hiervoor had het kabinet zelfs 250 miljoen euro uitgetrokken.

Prepensioen

Volgens De Telegraaf hebben de partners nu een oplossing gevonden, door een belastingmeevaller over drie jaar door het aflopen van een overgangsregeling voor prepensioen.

Die meevaller levert volgens de sociale partners 850 miljoen euro op. Samen met de 250 miljoen euro van het kabinet kan de aftrek daardoor worden teruggebracht tot twee procent, menen werkgevers en werknemers.

Volgens bronnen rond het kabinet zijn er echter twijfels over de omvang van de belastingmeevaller. Ook mogen verwachte meevallers in principe niet worden meegenomen in de lopende begroting.

Zie ook: Vijf vragen over het sociaal akkoord