De Nederlandse economie kan een flinke oppepper krijgen als miljarden aan pensioenpremies worden gebruikt om de lonen te verhogen.

Dat schrijft De Nederlandsche Bank dinsdag in een onderzoek.

Door bezuinigingsmaatregelen uit het regeerakkoord vallen de komende jaren voor ongeveer 9 miljard aan pensioenpremies vrij.

Afgesproken is om het percentage pensioenpremie dat aftrekbaar is voor de belasting te verlagen van 2,25 procent per jaar naar 1,75 procent in 2015. Ook verdwijnt de aftrekbaarheid voor inkomens boven de 100.000 euro.

Volgens DNB leidt dit tot een mogelijkheid om de binnenlandse economie aan te jagen "zonder de begroting te belasten".

Consumptie

Zo'n stimuleringsmaatregel zou na vier jaar kunnen leiden tot een groei van de consumptie van huishoudens met 2,3 procent. Ook zou de economie als geheel met 0,6 procent zijn gegroeid.

DNB wijst op het al enkele jaren dalende beschikbare inkomen van huishoudens. "Terugsluis van vrijvallende premies naar huishoudens kan hier tegenwicht aan bieden en de economie een duw in de rug geven.”

Bijkomend voordeel is volgens DNB dat het begrotingstekort met ruim 1 procent zou kunnen worden teruggedrongen.

Er wordt in Nederland - ondanks de bezuinigingen - nog altjd relatief veel pensioen opgebouwd, stellen de onderzoekers van de centrale bank. "Bovendien leidt de verhoging van de pensioenleeftijd tot een langere opbouwperiode."

Vakbonden

Het vrijkomende kapitaal kan ook worden gebruikt om pensioenregelingen te verbeteren, schrijft DNB. "Welke optie wordt gekozen, is een zaak van de sociale partners."

De vakbonden onderhandelen momenteel met het kabinet over het inzetten van pensioengeld. Het sociaal akkoord geeft de sociale partners nog de mogelijkheid met aanpassingen van de pensioenmaatregelen te komen, waarvoor 250 miljoen euro ter beschikking is gesteld.

Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie vindt het niet voor de hand ligt dat de vrijgevallen 9 miljard euro voor iets anders dan pensioenopbouw wordt gebruikt.

Veel pensioenfondsen zouden de premies hard nodig hebben om hun financiële positie te versterken.