De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat er een pensioenvergelijker komt waardoor mensen in één oogopslag inzicht krijgen in de kwaliteit van hun pensioenregeling.

Dit blijkt dinsdag uit het jaarverslag van de AFM. Op die manier kunnen mensen beter rekening houden met een tegenvallend pensioen en als dit nodig is op tijd actie ondernemen.

"De uitkomst van het pensioen is lager en meer onzeker. Hierdoor neemt de individuele verantwoordelijkheid voor het eigen pensioen toe. Het is essentieel dat de informatie voor consumenten over het pensioen drastisch verbetert", zo vindt de toezichthouder.

De AFM vindt daarom dat de communicatie over pensioenen zich niet moet beperken tot alleen het geven van een overzicht. 

Financiële planning

"Door de druk op de pensioenen is het nodig eerder naar de financiële planning voor de oude dag te kijken", zo vindt de toezichthouder. Zo moet naast het werknemerspensioen ook rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de hypotheek, privé aanvullende oudedagsvoorzieningen of vermogen.

Het afgelopen jaar waren de pensioenfondsen veel in de aandacht omdat per april 68 pensioenfondsen kortingen moeten doorvoeren op de pensioenen.

Dit raakt 5,6 miljoen Nederlanders in de portemonnee. Samen met DNB heeft de AFM de crisisplannen van pensioenfondsen beoordeeld.

Informatietekort

Volgens de toezichthouder zijn er nu veel Nederlanders die door ontbrekende informatie geen realistische inschatting kunnen maken van hun eindpensioen, omdat veel risico’s waar mensen mee te maken kunnen krijgen niet worden opgenomen in het pensioenoverzicht. 

De AFM mag nu nog alleen de duidelijkheid van dit overzicht toetsen. In het overzicht staat echter geen informatie over wel of niet indexeren (aanpassen van de pensioenuitkering aan de inflatie) en het korten op de pensioenen.

Ook wordt in het overzicht geen rekening gehouden met bijvoorbeeld een scheiding, het tijdelijk ontbreken van pensioenopbouw of het wisseling van baan. "Deelnemers hebben recht op een realistisch beeld", zo vindt de AFM dan ook.

Jongeren

Het is niet voor het eerst dat de toezichthouder zich kritisch opstelt richting de pensioenfondsen. Begin dit jaar stelde AFM-bestuurder Harman Korte dat jongeren voor hun pensioenpremie hogere pensioenrechten moeten krijgen.

Volgens Korte is er een "huidige subsidie van jong naar oud die niet langer op begrip rekenen." Het probleem is ontstaan doordat jongeren vaker van baan wisselen en daarmee vaak ook van pensioenfonds.

Bij het pensioenfonds waar zij op jongere leeftijd zaten, maakt de ingelegde premie veel rendement, maar daar ziet de werknemer zelf weinig van terug.

Tekortkomingen

De AFM heeft 23 fondsen onderzocht die dit jaar gaan korten, maar dit niet via de Pensioenfederatie openbaar hebben gemaakt. Acht fondsen zijn vervolgens op tekortkomingen in hun informatieverstrekking aangesproken.

Een pensioenfonds en twee verzekeraars hebben vorig jaar een boete gekregen voor onvoldoende informatieverstrekking.

Boetes

De AFM legde vorig jaar in totaal 22 boetes op, tegen 36 in 2011. Volgens voorzitter Ronald Gerritse komt dit doordat de toezichthouder zich nu meer op een "doorlopende, kritische dialoog met marktpartijen'', omdat die aanpak vaak effectiever werkt dan het opleggen van een boete. 

Het aantal informele maatregelen, waarbij de AFM een partij via een gesprek of brief tot de orde roept, daalde ook, van 919 naar 543. Er werden wel negen lasten onder dwangsom meer opgelegd dan in 2011. In totaal werden 28 van dergelijke sancties opgelegd. Een dwangsom wordt vooral gebruikt als de AFM betwijfelt of activiteiten van financiële partijen legaal zijn.

De AFM trok vorig jaar 93 vergunningen in, vooral van bedrijven die niet konden voldoen aan de wettelijke eisen. In 2011 moesten 102 bedrijven hun vergunning inleveren, een jaar eerder waren dat er nog slechts 29.

Vijf vragen pensioenfondsen

Lees ook: 'Te weinig vernieuwingen in financiële sector