AMSTERDAM - De korting van de pensioenen bij een flink aantal fondsen per april is onvermijdelijk. De dekkingsgraad is in de loop van afgelopen jaar onvoldoende verbeterd om korting te voorkomen.

Dat meldt het Financieele Dagblad vrijdag na eigen berekeningen.

De gemiddelde dekkingsgraad van de zestig fondsen met problemen bedroeg volgens de krant in november 96 procent. Dat is vijf procentpunt achter het 'herstelpad' dat is afgesproken met De Nederlandsche Bank.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitbetaald. Of een fonds per april moet korten, wordt bepaald op basis van de dekkingsgraad per eind deze maand. Dat moet 101 procent zijn, om eind volgend jaar op het minimale 105 procent uit te komen.

Korting

Als de korting inderdaad doorgaat, heeft dat consequenties voor 5,6 miljoen deelnemers, zowel gepensioneerden als werknemers. Gemiddeld bedraagt de korting op de pensioenuitkeringen volgens de krant vijf procent.

De dekkingsgraad is wel verbeterd ten opzichte van begin dit jaar, toen de dekkingsgraad 91,5 procent was. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat bij vier fondsen de korting lager uitvalt dan aangekondigd.

Bijgestort

Bij het pensioenfonds voor de detailhandel wordt helemaal niet meer gekort, en datzelfde geldt waarschijnlijk voor dat van de Forbo.

Dat bedrijf heeft elf miljoen euro bijgestort in de kas van het fonds.