AMSTERDAM - De rechtbank Amsterdam maakt in het kader van het liquidatieproces een diepgaande studie van de plek waar op 2 november 2005 drugs- en vastgoedhandelaar Kees Houtman werd geliquideerd.

Dinsdag bekeek de rechtbank een door specialisten van de politie vervaardigde 3D animatie van de moord, volgende week maandag gaan de rechters kijken op de plek zelf.

Kees Houtman werd op de bewuste avond met een reeks kogels van het leven beroofd, voor zijn villa in Amsterdam-Osdorp, onder de ogen van zijn vrouw en dochter.

Kroongetuige

De kroongetuige in het liquidatieproces, Peter la S., zou een van de schutters zijn geweest. Hij zou zogeheten dekkingsvuur hebben gegeven, terwijl zijn handlanger Jesse R. Houtman in koelen bloede van dichtbij met meerdere kogels zou hebben gedood.

Aan de hand van de 3D animatie hoopt het Openbaar Ministerie te kunnen aantonen dat de verklaringen van La S. kloppen met de werkelijkheid.

Die werkelijkheid kon voor een deel worden gereconstrueerd op basis van vaststaande feiten, zoals een reeks sporen en specifieke omstandigheden.

De advocaten van een aantal medeverdachten van La S. in het proces Passage hebben zich meermalen hardop afgevraagd of de verklaringen van La S. over de moord op Houtman wel kloppen.

Scenario

De 3D animatie lijkt vooralsnog in het voordeel van de kroongetuige - en dus van justitie - uit te pakken. Het door La S. geschetste scenario komt voor een belangrijk deel overeen met het verhaal dat de sporen en omstandigheden vertellen.

La S. zelf vond de animatie ''redelijk indrukwekkend'' en stelde vast dat deze zijn verklaringen ''volledig ondersteunt''.

De andere verdachten in het dossier-Houtman doen er nog steeds steevast het zwijgen toe. De rechtbank verwonderde zich hier dinsdag opnieuw over, met verwijzing naar een betrekkelijk recent media-optreden van advocaat Nico Meijering.

Waarheidsvinding

Hij is de raadsman van de man die de moord op Houtman zou hebben uitgelokt, Ali A. Op tv heeft Meijering gezegd dat hij tijdens het proces Passage aan zogeheten waarheidsvinding wordt gedaan.

De rechtbank vroeg zich af hoe die wens zich verhoudt tot het hardnekkig zwijgen van onder anderen Ali A. Ook heeft Meijering gezegd dat hij en zijn cliënt worden ''gesteund door de waarheid''.

De rechtbank vindt dat een ''prikkelende'' claim, die handen en voeten zou moeten krijgen door verklaringen van de verdachten.

Zwijgen

Jesse R. volhardt eveneens in zijn zwijgen. Hij belooft niettemin - volgens de rechtbank nogal mystificerend - dat dat ''op een gepast moment'' zal veranderen.

Het proces gaat maandag verder.