AMSTERDAM - Peter la S., kroongetuige in het liquidatieproces-Passage, krijgt van justitie geen grote zak met geld om straks een riant leven te gaan leiden.

De problemen die eerder zijn gerezen tussen La S. en justitie hadden te maken met de praktische uitvoering van het getuigenbeschermingsprogramma waarin La S. zit en niet met extreme financiële eisen die de getuige zou hebben gesteld.

Dat zei officier van justitie Betty Wind dinsdag tijdens een zitting van het proces in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Zij benadrukte dat er absoluut geen sprake van is of zou kunnen zijn dat het Openbaar Ministerie de verklaringen van kroongetuige La S. zou hebben 'gekocht'.

Als er met La S. over geld wordt gesproken, is dit in verband met maatregelen voor zijn veiligheid in de toekomst en die van zijn familie.

Dreigingsanalyses

Uit zogeheten dreigingsanalyses is gebleken dat La S. en zijn naasten groot gevaar lopen. Dat maakt zijn bescherming extra gecompliceerd en mogelijk ook duurder dan gemiddeld. Volgens Wind wordt er ook in het geval van de bescherming van La S. louter binnen de grenzen van de wet geopereerd.

Met haar betoog heeft Wind recente verhalen als zou La S. een miljoen euro hebben bedongen, willen ontzenuwen. Geld krijgt La S. zeker, aldus Wind, maar niet om naar eigen inzicht een luxe leventje in te richten.

Overheid

De overheid faciliteert en ondersteunt de kroongetuige, maar alleen om hem veilig te kunnen laten wonen, werken en leven. La S. heeft waarborgen moeten afgeven over hoe hij de door de overheid te verstrekken ''gecontroleerde, periodieke doeluitkeringen'' zal besteden.

Enkele weken geleden toonde La S. zich dermate ontevreden over zijn afspraken met justitie, dat hij weigerde verder te verklaren. Vorige week bleken die problemen opgelost. Volgens Wind is dat niet te danken aan nieuwe (financiële) toezeggingen van de Staat.