Wat willen de verschillende politieke partijen met beladen onderwerpen als discriminatie en racisme? NU.nl liep alle verkiezingsprogramma's voor je af, zodat je precies weet wat je kunt verwachten als het gaat om discriminatie op de arbeidsmarkt, institutioneel racisme en beleid voor een diverse en inclusieve samenleving.

Discriminatie

VVD: Eerlijke kansen op een woning en een baan, de landelijke overheid en gemeenten werken hiervoor meer samen.
CDA: Streng optreden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en mannen en vrouwen worden gelijk beloond.
D66: Boetes voor bedrijven die discrimineren bij werving en selectie en er komt een meldplicht voor discriminerende werkgevers, makelaars en verhuurders.
ChristenUnie: Alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt worden bestreden.
PvdA: Hoge boetes voor racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt.
GroenLinks: De inspectie gaat handhaven op discriminatie.
SP: Meer middelen voor politie en Openbaar Ministerie (OM) om discriminatie te vervolgen.
Partij voor de Dieren: De arbeidsinspectie gaat breder onderzoek doen naar discriminatie.
Forum voor Democratie: Geen quota en geen positieve discriminatie.
SGP: Bonus voor gemeenten als zij zorgen dat ouderen of mensen met een beperking door werkgevers in dienst worden genomen.
DENK: Harde diversiteitsquota voor instellingen en een Wet omkering bedrijfslast discriminatie.
50PLUS: Tegengaan van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.
PVV: Geen positieve discriminatie.

Institutioneel racisme

VVD: Op school meer aandacht voor gelijkheid van geslacht, seksualiteit en achtergrond.
CDA: Haatzaaien en groepsbeledigingen worden sneller en strenger bestraft.
D66: In de strijd tegen racisme wordt een nationaal coördinator discriminatiebestrijding aangesteld.
ChristenUnie: Een coalitie van vertegenwoordigers uit gemeenten, maatschappelijke organisaties en politieke partijen moet racisme van onderop aanpakken.
PvdA: Bestrijding van racisme en discriminatie valt direct onder de premier zelf, een staatscommissie institutioneel racisme help hierbij.
GroenLinks: Een nationaal coördinator antidiscriminatie voor de aanpak van institutioneel racisme bij de overheid, op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, de volkshuisvesting en in de sport.
SP: Meer aandacht in het onderwijs voor racisme en andersdenkenden.
Partij voor de Dieren: Een nationaal coördinator racisme en discriminatie neemt de leiding om institutioneel racisme aan te pakken.
Forum voor Democratie: Dit onderwerp komt niet ter sprake bij deze partij.
SGP: Dit onderwerp komt niet ter sprake bij deze partij.
DENK: Verbod op discriminerende algoritmes, een verplichte cursus voor ambtenaren voor meer bewustwording, meer middelen voor het bestrijden van discriminatie inclusief een discriminatiepolitie en een racismeregister (een zwarte lijst).
50PLUS: Komt niet aan de orde in het verkiezingsprogramma.
PVV: Wordt niet genoemd.

Een diverse en inclusieve samenleving

VVD: Bescherming van groepen die te maken hebben met bedreiging.
CDA: Grote bedrijven moeten een diversiteitscode opstellen en die naleven.
D66: Diversiteitsbeleid wordt prioriteit bij overheidsorganisaties en de rechten van lhbti's worden vastgelegd.
ChristenUnie: Het verbod op discrimineren op basis van iemands beperking of seksuele geaardheid wordt opgenomen in artikel 1 van de Grondwet.
PvdA: Lhbti-rechten krijgen plek in artikel 1 van de Grondwet.
GroenLinks: Bij wetswijzigingen en nieuwe wetten wordt eerst getoetst wat de uitwerking is op vrouwen, de lhbti-gemeenschap, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, jongeren en nieuwe generaties.
SP: Woonwijken met woningen in goedkoop en duurder segment bouwen om segregatie tegen te gaan.
Partij voor de Dieren: Officiële geslachtsregistratie wordt afgeschaft en de overheid investeert in lhbti-emancipatie.
Forum voor Democratie: Geen gedwongen diversiteit.
SGP: Komt niet aan de orde in het verkiezingsprogramma.
DENK: Diversiteitshelpdesk bij de overheid die bedrijven helpt bij het inclusiever maken van hun organisatie.
50PLUS: Komt niet aan de orde in het verkiezingsprogramma.
PVV: Geen diversiteitsbeleid.