Waar staat 50PLUS van lijsttrekker Liane den Haan voor? NU.nl biedt je een overzicht van het verkiezingsprogramma van 50PLUS zodat je tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart goed geïnformeerd het stemhokje in gaat.

Coronacrisis
Om vereenzaming in tijden van een pandemie tegen te gaan, komen er digitaliseringslessen voor mensen die dat nodig hebben.

Zorg
Er komt meer ondersteuning voor mantelzorgers, zowel voor hun persoonlijk als in het regelen van zaken. Mantelzorgwoningen moeten makkelijker te realiseren zijn.

Zorgverzekering
Het eigen risico gaat terug naar 200 euro. Een meerjarige zorgpolis moet mogelijk zijn.

Jeugdzorg en ggz
Deze thema's worden niet behandeld in het verkiezingsprogramma van 50PLUS.

Wonen
Elke gemeente moet verplicht een woon-leefvisie voor de komende twintig jaar opstellen met daarin concrete plannen voor de bouw van zowel huur- als koopwoningen. De regeling passend toewijzen voor sociale huur wordt verruimd. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft.

Vast werk, flexwerk en zzp-schap
Iedere werkloze met WW krijgt gratis toegang tot voortgezet algemeen volwassenonderwijs. Er komt een vakantie-uitkering en een dertiende maand voor AOW'ers. Mensen die na hun 65e doorwerken krijgen volledige arbeidskorting. Geen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.

Minimumloon
Het minimumloon gaat omhoog.

Pensioen
Het indexeren van pensioenen wordt hervat en er komt een herstelbetaling voor de gemiste indexaties tussen 2008 en 2020.

Toeslagen en belastingen
Het belastingstelsel wordt vereenvoudigd. Er komt een einde aan discriminerende belastingmaatregelen voor ouderen.

Belastingontwijking
Hierover wordt in het verkiezingsprogramma niets gezegd.

Onderwijs en kinderopvang
De positie en de beloning voor leraren wordt versterkt. Volwassenenonderwijs wordt uitgebreid, er komen meer financiële middelen en de leeftijdsgrens wordt afgeschaft. Kinderopvang wordt gratis. De basisbeurs komt terug.

Kunst en cultuur
Door meer productieopdrachten van de publieke omroep moeten instellingen en gezelschappen geholpen worden. Voorstellingen moeten meer overdag geprogrammeerd worden. Culturele innovatie wordt gestimuleerd.

Klimaat en energie
De grootschalige intensieve veehouderij wordt verminderd. Er komen milieu- en duurzaamheidsmaatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Stikstof
Wordt niet behandeld in het verkiezingsprogramma.

Migratie en integratie
De opvang van asielzoekers in zowel Europa als Nederland gebeurt evenredig. Het vluchtelingenbeleid is duidelijk en humaan, vluchtelingen weten sneller waar ze aan toe zijn. De buitengrenzen van Europa worden beter gecontroleerd.

Diversiteit en inclusie
Deze thema's komen niet terug in het verkiezingsprogramma.

Europese Unie
Er kunnen geen nieuwe landen meer aansluiten bij de Europese Unie (EU). Landen die zich regelmatig niet aan de EU-spelregels houden, worden uit de EU gezet.

Democratie
Er komt een kiesdrempel van 3 procent. De burgemeester wordt gekozen. Bij zwaarwegende voorstellen die gevolgen hebben voor grote groepen mensen kan gebruikgemaakt worden van een bindend referendum.

Veiligheid en justitie
Een inkomensafhankelijke subsidie moet kwetsbaren de mogelijkheid geven hun woning te beveiligen. Hogere straffen voor criminaliteit waar ouderen en kwetsbaren de dupe van zijn. Voor particulieren komt er een verbod op zwaar vuurwerk. Meer wijkagenten op straat.

Drugs
Het gebruik van drugs en alcohol moet middels duidelijk beleid ontmoedigd worden.

Digitale privacy
Wordt niet behandeld.