Waar staat de PvdA van lijsttrekker Lilianne Ploumen voor? NU.nl biedt je een overzicht van het verkiezingsprogramma van de PvdA zodat je tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart goed geïnformeerd het stemhokje ingaat.

Coronacrisis
Er komt een reddingsplan voor de kaalslag door de coronacrisis in de kunst- en cultuursector. Voor iedereen die zijn baan verliest door de coronacrisis is er garantie op nieuw werk. Investeren in plaats van bezuinigen voor herstel van de economie.

Zorg
Zorgmedewerkers krijgen een hoger salaris. Belasting op groenten en fruit wordt afgeschaft. Mantelzorgverlof wordt uitgebreid en er komen meer mantelzorgwoningen.

Zorgverzekering
De zorgpremie gaat omlaag en het eigen risico wordt afgeschaft.

Jeugdzorg en ggz
De wachtlijsten in de jeugdzorg en de ggz worden verkort. De specialistische zorg wordt landelijk opgepakt als het regionaal niet van de grond komt. De verplichte aanbesteding in de jeugdzorg wordt geschrapt.

Wonen
Er worden 100.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd. Er komt een minister van Wonen. De 'Prins Bernhard'-belasting verplicht huisbazen meer belasting te betalen, stevige boetes moeten huisjesmelken tegengaan. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft.

Vast werk, flexwerk en zzp-schap
De gelijke beloning voor man en vrouw wordt wettelijk vastgelegd. De kortdurende ww gaat van drie naar zes maanden. Er wordt een einde gemaakt aan onderbetaling van zzp'ers.

Minimumloon
Het minimumloon gaat omhoog naar 14 euro per uur. Alle werkenden, inclusief zzp'ers, hebben recht op een pensioen. Dicht bij het pensioen komt er meer zekerheid betreft de daadwerkelijke uitkering ervan.

Toeslagen en belastingen
Slachtoffers van de toeslagenaffaire worden snel en ruimhartig gecompenseerd.

Belastingontwijking
In Europa worden de bedrijfsbelastingen gelijk, dit voorkomt belastingontwijking. Grote vervuilers, multinationals en miljonairs betalen meer belasting, de belasting druk verschuift van arbeid naar kapitaal. Er komt een digitaks voor grote techbedrijven zoals Facebook en Google.

Onderwijs en kinderopvang
De kinderopvang wordt een voorschool die voor iedereen gratis is. Arme gezinnen krijgen meer steun om kinderen op sport of muziekles te doen. Lezen wordt meer gepromoot. De basisbeurs voor studenten komt terug. Het partner- en vaderschapsverlof wordt uitgebreid naar drie maanden.

Kunst en cultuur
Er komt meer ruimte voor muziek en sport op scholen. De toegang tot Rijksmusea wordt één dag per week gratis.

Klimaat en energie
Het klimaatbeleid wordt bepaald door de European Green Deal en de Klimaatwet. Alle kolencentrales zijn in 2025 dicht. Er worden geen nieuwe kerncentrales gebouwd. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 procent omlaag zijn gegaan.

Stikstof
In 2030 is de stikstofuitstoot met 50 procent gereduceerd.

Migratie en integratie
Er komen fatsoenlijke huisvesting- en arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten. Europese landen die structureel weigeren vluchtelingen op te vangen worden financieel gekort. Een snellere procedure moet asielaanvragen afhandelen.

Diversiteit en inclusie
Lhbti-rechten krijgen een plek in artikel 1 van de Grondwet. Hoge boetes volgen voor racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt. De bestrijding van racisme en discriminatie valt direct onder de premier zelf, een staatscommissie institutioneel racisme helpt hem hierbij.

Europese Unie
Er komen goede handelsafspraken met het Verenigd Koninkrijk. Grote (tech)bedrijven kunnen in Europa geen belasting meer ontduiken. Handelsverdragen voldoen minstens aan de Klimaatdoelen van Parijs en de Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties.

Democratie
Voor nationale wetgeving komt een bindend correctief referendum. Er komen extra stembussen en vroegstemmen wordt mogelijk.

Veiligheid en justitie
Voor de bestrijding van cybercriminaliteit komt meer capaciteit.

Drugs
Meer internationale samenwerking om drugshandel tegen te gaan.

Digitale privacy
Er komt een einde aan dataverzameling bedoeld voor advertenties.