Waar staat Forum voor Democratie (FVD) van lijsttrekker Thierry Baudet voor? NU.nl biedt je een overzicht van het verkiezingsprogramma van FVD zodat je tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart goed geïnformeerd het stemhokje ingaat.

Coronacrisis
Er komt geen Europees coronafonds. Getroffen mkb krijgt compensatie voor verlies dat geleden is tijdens de coronacrisis. Vaccineren wordt niet verplicht gesteld.

Zorg
Laagdrempelige spreekuren bij de huisarts met voldoende tijd per patiënt. Voornamelijk generieke medicijnen voorschrijven om kosten te drukken.

Zorgverzekering
Het eigen risico wordt verlaagd naar 200 euro.

Jeugdzorg en ggz
De jeugdzorg wordt landelijk georganiseerd en gefinancierd. Kortetermijnoplossing voor de lange wachtlijsten in de psychiatrische zorg.

Wonen
Er moet snel worden gebouwd, met name in het middensegment. Maximaal 30 procent van de woningen wordt sociale huur. Een aparte minister voor Woningbouw moet de woningnood aanpakken. Geen subsidies voor verduurzamen van je woning. Geen overdrachtsbelasting voor starters.

Vast werk, flexwerk en zzp-schap
Het ontslagrecht voor het mkb wordt versoepeld. Om de bureaucratie voor het mkb te verminderen, moeten er voor elke nieuwe regel vijf anderen worden afgeschaft. Afschaffen van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in plaats van een soortgelijke regeling als de VAR. Geen verplichte verzekeringen voor zzp'ers.

Minimumloon
Er wordt in het verkiezingsprogramma niets over het minimumloon gezegd.

Pensioenen
Het korten van pensioenen wordt deels gecompenseerd door verhoging van de AOW.

Toeslagen en belastingen
De belastingen gaan omlaag. De btw wordt teruggeschroefd van 21 naar 19 procent en van 9 naar 6 procent.

Belastingontwijking
Komt niet aan de orde in het verkiezingsprogramma.

Onderwijs en kinderopvang
De salarissen van leraren gaan omhoog en de werkdruk omlaag. Er komt minder passend onderwijs en meer speciaal onderwijs. De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd.

Kunst en cultuur
Nederlanders krijgen gratis toegang tot Rijksmusea. Muziek- en cultuureducatie wordt een vast onderdeel op scholen. Nederlands historisch erfgoed wordt beschermd. Overheidsgebouwen worden in neoklassieke stijl gebouwd.

Klimaat en energie
Nederland gaat niet van het gas af en er wordt geïnvesteerd in kernenergie. CO2 wordt niet meer gezien als vervuiler. Nederland stapt uit het Klimaatakkoord van Parijs en zegt het Klimaat- en het Energieakkoord op. De klimaatwet wordt ingetrokken. (Forum voor Democratie ontkent de klimaatcrisis.)

Stikstof
Modernere stikstofnormen naar Duits model.

Migratie en integratie
Bij conflict gaat de Nederlandse wet voor religieuze leefregels. Arbeidsmigranten krijgen een greencard en Nederland bepaalt zelf wie er naar Nederland komt. Remigratie wordt gestimuleerd.

Diversiteit en inclusie
Geen gedwongen diversiteit. Nederlandse waarden vastgelegd in Wet bescherming Nederlandse waarden. Er komt geen subsidie voor organisaties die Nederlands erfgoed ondermijnen.

Europese Unie
Meer handelsverdragen zonder inmenging van Brussel. Voor multilaterale handelsverdragen moet een referendum mogelijk zijn.

Democratie
Er komt een bindend referendum. De burgemeester wordt gekozen. Nederland trekt zich terug uit de Europese Unie (EU), en ook uit het Internationaal Strafhof, uit het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en uit het VN-vluchtelingenverdrag. Nederland gaat geen nieuw soevereiniteitsoverdracht aan.

Veiligheid en justitie
Hoger salaris voor politie op straat. Meer gevangenisstraffen en minder taakstraffen. Grenscontroles om criminaliteit en terrorisme aan te pakken, opzeggen Verdrag van Schengen.

Drugs
Softdrugs wordt gelegaliseerd.

Digitale privacy
De sleepwet wordt ingetrokken. De overheid beperkt dataverzameling. Security by design en privacy worden verplicht bij de ontwikkeling van nieuwe software. Dit betekent dat de software wordt gebouwd met de gedachte dat het veilig moet zijn, in plaats van dat er achteraf naar de beveiliging wordt gekeken.