Waar staat de PVV van lijsttrekker Geert Wilders voor? NU.nl biedt je een overzicht van het verkiezingsprogramma van de PVV zodat je tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart goed geïnformeerd het stemhokje ingaat.

Coronacrisis
Crisisreserve van reserveverpleegkundigen, artsen, ondersteuners, bedden, apparatuur en gebouwen aanleggen. Beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en apparatuur in eigen beheer maken. Financiële vergoeding voor ondernemers en werknemers. WW en ontslagbescherming onaangetast laten. Niet besparen op de zorg. Investeren en consumptie stimuleren. Geen vaccinatieplicht.

Zorg
Structurele salarisverhoging. Minder administratie. Minder concurrentie. Tienduizenden extra zorgmedewerkers, verpleeghuisplekken en ouderenwoningen.

Zorgverzekering
Eigen risico voor iedereen afschaffen.

Jeugdzorg en ggz
Wachtlijsten in de ggz en gespecialiseerde jeugdzorg oplossen.

Wonen
Huur verlagen. Woningen, nieuwe huurwoningen en middenhuurwoningen voor starters, gezinnen en ouderen bijbouwen. Geen woningen naar statushouders. Minister van Wonen aanstellen. Ook buiten de stad bouwen.

Vast werk, flexwerk en zzp-schap
Geen standpunt in verkiezingsprogramma over vast- en flexwerk. Vrijwillige verzekering voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor zzp'ers.

Pensioenen
Voor behoud huidig pensioenstelsel. Pensioenkortingen voorkomen. AOW-leeftijd op 65.

Toeslagen en belastingen
Voor bescherming Nederlandse verzorgingsstaat. Tegen belastingverhoging. Koningshuis belastingplichtig maken en bijdrage aan het koningshuis met 20 procent verlagen.

Belastingontwijking
Geen standpunt in verkiezingsprogramma.

Onderwijs en kinderopvang
Kleinschalig onderwijs. Bijzonder onderwijs (artikel 23 van de Grondwet) behouden. Islamitisch onderwijs afschaffen. Voor passend onderwijs. Leenstelsel afschaffen en basisbeurs herintroduceren.

Kunst en cultuur
Grondwettelijk vastleggen dat joods-christelijke en humanistische wortels de dominante en leidende cultuur vormen in Nederland. Nederlandse cultuur en tradities behouden. Subsidies voor multiculturele clubs afschaffen.

Klimaat en energie
Stoppen met miljardenuitgaven aan klimaatsubsidies. Tegen "doorgeslagen" regels over geluid, lucht, milieu, verduurzaming en klimaat. Tegen windturbines en zonneparken. Tegen klimaatwet en klimaatakkoord. Alle klimaat- en duurzaamheidssubsidies direct afschaffen. Terugtrekken uit het VN-klimaatakkoord van Parijs. Veilige kerncentrales bijbouwen. (De PVV spreekt in het verkiezingsprogramma van een 'niet-bestaande klimaatcrisis'.)

Stikstof
"Belemmerende" regelgeving rond stikstof en PFAS afschaffen. Geen stikstofwet.

Migratie en integratie
Volledige asielstop en sluiting asielzoekerscentra. Tijdelijke asielvergunningen van Syriërs intrekken. Grens sluiten voor alle asielzoekers en migranten uit islamitische landen. Nederland beslist over grenzen en asielbeleid, niet de Europese Unie (EU). Tegen generaal pardonregelingen.

Diversiteit en inclusiviteit
Tegen diversiteitsbeleid. Voor behoud Nederlandse cultuur en tradities, zoals Zwarte Piet. Verbod op verspreiden islamitische ideologie (islamitische scholen, moskeeën, koran). Bij dubbele nationaliteit geen stemrecht en geen politieke functies.

Europese Unie
Tegen de EU. Voor een Nexit, waarin Nederland de EU verlaat. Actief inzetten om Turkije uit de NAVO te verwijderen.

Democratie
Voor invoering bindend referendum. Invoering van gekozen burgemeesters. De Eerste Kamer afschaffen. De wachtgeldregeling voor politici afschaffen. 20 procent salarisverlaging voor bewindslieden, Kamerleden en Europarlementariërs. De grootste drie partijen gaan na de verkiezingen verplicht met elkaar onderhandelen.

Veiligheid en justitie
Voor een "radicaal" veiligheidsoffensief. Meer politiebureaus en agenten in de wijken. Tienduizend extra agenten en zichtbaarder in de straat. Hogere en hardere straffen. Voor een cybercrimeoffensief. Extra geld vrijmaken voor de dreiging van geavanceerde cybercrime.

Drugs
Voor harde aanpak drugscriminaliteit.

Digitale privacy
De identiteit van elke veroordeelde zeden- of gewelddelinquent - met foto en naam - digitaal openbaar maken.