Het Europees Parlement stemt in met een rigoureuze herziening van het belastingsysteem voor multinationals.

Een zogenoemde gezamenlijke grondslag voor de winstbelasting moet een einde maken aan belastingontwijking door grote ondernemingen.

Winstbelasting wordt nationaal geheven. Multinationals maken gebruik van de verschillende regels in de EU om met kosten en opbrengsten zodanig tussen de lidstaten te schuiven dat ze zo min mogelijk betalen.

In de gezamenlijke grondslag voor de vennootschapsbelasting wordt voor alle EU-landen vastgelegd waarover bedrijven precies belasting moeten betalen en wat ze kunnen aftrekken.

De Europese Commissie heeft voorgesteld de regels vooralsnog alleen te laten gelden voor bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen euro.

Modernisering

Volgens EU-parlementariër Paul Tang (PvdA), die rapporteur is over het dossier, is het huidige belastingsysteem dringend aan modernisering toe.

Zo moeten er ook regels komen voor internetbedrijven, die in veel landen klanten hebben maar daar geen winstbelasting over betalen omdat ze er niet gevestigd zijn.

Niet happig

Veel lidstaten, waaronder Nederland, zijn niet happig op Europese belastingwetgeving. Al in 2011 deed de commissie een voorstel voor een gezamenlijke grondslag voor de winstbelasting.

Als volgende stap wilde de commissie de verschillende tarieven in de EU binnen een bandbreedte brengen. Dat voorstel strandde. Voor beslissingen over belastingen is unanimiteit nodig.

Eind 2016 diende EU-commissaris Pierre Moscovici (belastingen) een herziene versie waarin de tarieven buiten beschouwing worden gelaten. Die heeft het parlement nu op onderdelen aangescherpt.

Esther de Lange (CDA) stemde tegen. ''Dit is een sprong in het diepe waar we nog niet klaar voor zijn."

Hoe omzeilen bedrijven via Nederland de belasting?
101
Hoe omzeilen bedrijven via Nederland de belasting?