EU-landen, met Nederland als tijdelijke voorzitter, hebben een voorstel van de Europese Commissie over de aanpak van multinationals die belasting ontwijken afgezwakt.

Uit conceptteksten voor de Europese richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking die in handen zijn van Trouw zou blijken dat onder andere een zogeheten 'switch-over clausule' is verzacht.

In de switch-over clausule stond dat Europese multinationals in Europa winstbelasting moeten betalen voor dochterbedrijven die buiten de EU lagere winstbelasting opgelegd krijgen, zoals in Panama. Trouw bekeek de documenten naar aanleiding van de onthullingen in de Panama Papers.

Volgens Nederlandse belastingadviseurs zou deze maatregel de Nederlandse deelnemingsvrijstelling, waarbij belaste winst niet nogmaals mag worden belast, in gevaar brengen. In de Tweede Kamer uitte een meerderheid ook zorgen over het verloren gaan van dit aspect van het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat.

Binnen de EU lijkt Nederland voldoende medestanders te hebben, want de ambtelijke voorbereiding is aangepast. Nu staat in de tekst dat winst uit bedrijfsactiviteiten als productie niet meer onder de switch-over bepaling vallen.

Ook staat in de tekst nu dat een multinational vrijgesteld is van betalen van belasting in Europa als het land waarin lage winstbelasting wordt betaald een belastingsverdrag heeft met het Europese vestigingsland van het bedrijf.