Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

'Zonder flexibel reizen loopt het verkeer vast'

Als Nederlanders niet worden gestimuleerd om flexibeler te reizen, dan loopt het verkeer de komende jaren vast. Tot deze conclusie komen 25 vervoersbedrijven, die zich hebben verenigd in de Mobiliteitsalliantie. De alliantie heeft in een plan beschreven hoe de stijgende vraag naar mobiliteit de komende jaren moet worden opgevangen. NUjij'er Snuffel is niet enthousiast.

“Klinkt als een heel slecht idee. De verantwoordelijkheid volledig bij de reiziger neerleggen, is op het eerste oog misschien logisch, maar helaas hebben de meeste mensen niet veel invloed op hun werktijden. Ik zou eerder thuiswerken en wisselende begintijden stimuleren zodat mensen meer gespreid over de dag reizen. Van meerdere vervoermiddelen gebruik maken per reis, maakt het risico groter dat er iets mis gaat, waardoor je te lang over de reis doet en te laat op je eindbestemming komt. Het is ook erg vervelend om tijdens je reis of vlak van tevoren geconfronteerd te worden met wijzigingen waar je dan halsoverkop een oplossing voor moet zoeken. Dat is voor niemand fijn, maar voor sommige mensen bijna onmogelijk (mensen met autisme bijvoorbeeld) en levert heel veel stress op. Als ik dit artikel lees, komt het op mij over alsof er heel eenzijdig naar oplossingen gekeken is.”
Snuffel

Johnson wil EU 'scheidingsbetaling' onthouden

Boris Johnson, de favoriet in de zoektocht naar een nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij - en daarmee de nieuwe premier - heeft zondag beloofd de 'echtscheidingsrekening' van 43,8 miljard euro van de EU niet te zullen voldoen als er geen nieuwe onderhandelingen over de Britse uittreding komen. NUjij'er Jatoch spreekt duidelijke taal.

“De echtscheidingsregeling is een reeds bestaande regeling waar het VK haar handtekening al voor heeft gezet als voorwaarde toen het VK toetrad tot de EU. Als het VK haar afspraken niet nakomt, geeft dat aan dat zij een onbetrouwbare handelspartner is waarmee geen deals te maken valt. In dat geval dient de EU haar lidstaten tegen het VK in bescherming te nemen door zware economische sancties uit te vaardigen tegen het VK zodat deze gedwongen zullen zijn hun afspraken na te komen. Hierin kan een Unie van Europese lidstaten laten zien en voelen wat de kracht is van een sterke Europese Unie en laat het de Britten zien dat het door hun zo beschimpte Europa in tegenstelling tot het VK wel een economische wereldmacht is waarmee je niet op deze manier kunt spotten.”
Jatoch

CPB: Migratieachtergrond voorspelt nog steeds een lager inkomen

Het inkomensverschil van mensen met en zonder een migratieachtergrond neemt nog niet erg af, meldt het Centraal Planbureau (CPB) woensdag. Het verschil is deels te verklaren door het verschil in opleidingsniveau, maar ook het type baan en discriminatie op de arbeidsmarkt hebben invloed. NUjij'er M_L_ vergelijkt de situatie met die in Frankrijk.

“Ik woon momenteel in Frankrijk, in een voorstad van een grote Franse stad met meer dan 60% sociale woningbouw. Je ziet hier dat mensen heel erg in de middelmatigheid blijven hangen. Of eigenlijk moet ik “ondergemiddeld” zeggen - de onderkant van de samenleving. Discriminatie speelt zeker een rol, maar dat is een tweesnijdend zwaard. Enerzijds vormt discriminatie een heel reële handicap, anderzijds zien velen door de nadruk op discriminatie totaal niet welke investering anderen (zonder de handicap van discriminatie) decennia lang hebben moeten doen om de carrière op de bouwen die ze hebben. Ik ben ervan overtuigd dat dat tweede veel meer de reden waarom mensen in de onderkant van de samenleving blijven hangen als het eerste. De sociale context hier kent weinig positieve voorbeelden, en totaal geen ondergrens. Bij jongeren zie je veel te veel een reflex met bluf een baantje te ritselen. En het is een negatieve spiraal die generaties lang door kan lopen.”
M_L_

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal 'respect' en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.