Examenkandidaten havo en vwo lezen gemiddeld 76,6 procent van alle boeken op hun leeslijst. Ruim 63 procent van de titels wordt ook helemaal uitgelezen, meldt de Stichting Lezen dinsdag.

De stichting baseert zich op onderzoek dat is uitgevoerd door Jeroen Dera, vakdidacticus Nederlands en lerarenopleider aan de Radboud Universiteit.

Er namen 1.616 bovenbouwleerlingen van 46 havo- en vwo-scholen deel aan een enquête, nadat ze op het hart was gedrukt dat het onderzoek anoniem zou blijven en de resultaten niet aan leerkrachten zouden worden getoond.

In totaal noemden de leerlingen 15.743 lijsttitels op. De engelenmaker van Stefan Brijs wordt met het cijfer 8,1 het meest gewaardeerd.

Teksten van vóór 1880 worden maar zelden gelezen

Teksten van voor 1880 doen het over het algemeen niet zo goed. De recentste literatuur is het meest geliefd. Dera bepleit daarom voor een goede begeleiding bij het lezen van oudere boeken. De meest gekozen boeken zijn niet de meest gewaardeerde: zo speelt ook de dikte van een boek mee.

Op de gemiddelde leeslijst is de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke auteurs drie op één. Auteurs met een niet-westerse achtergrond komen niet veel op de lijsten voor.

Meisjes halen betere scores voor hun lijst en lezen ook na dit verplichte nummer vaker uit zichzelf door.