Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Populaties wilde dieren met 60 procent gedaald

Het aantal populaties wilde dieren is sinds 1970 met 60 procent gedaald, stelt het Wereld Natuur Fonds. De organisatie wijt dit aan druk van de mens op de natuur. NUjij’er John68 stelt dat er pas oplossingen mogelijk zijn wanneer alle overheden meewerken aan een oplossing voor het probleem.

“Helaas zijn de verhoudingen door toedoen van de mens helemaal scheef gegroeid. Het sleutelwoord in deze is mondiale samenwerking en afstemming. Ik vrees echter dat er landen zijn die deze noodzaak niet onderkennen of daar om andere redenen niet aan willen meewerken. En zoals bekend is een ketting zo sterk als de zwakste schakel. Overbevolking is wel een dingetje. Naast het steeds kleiner worden van het leefgebied van bedreigde diersoorten, groeit de bevolking van deze wereld het hardst in de regionen waar ook de grootste armoede is. Aan de andere kant van de wereld worden astronomische bedragen betaald om bedreigde diersoorten te beschermen. Maar het voorzien in geld is alleen een oplossing als dat geld daadwerkelijk wordt gestoken in het bestrijden van illegale handel in dieren, waarbij alle overheden meewerken.”
John68

Amerikaanse staat South Dakota voert omstreden executie uit

De 56-jarige Rodney Berget is maandag in de Amerikaanse staat South Dakota geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. De executie was omstreden, omdat de man een verstandelijke beperking zou hebben gehad. NUjij’ers discussieren over de vraag of de doodstraf nog wel van deze tijd is. Gebruiker Bergse vindt het een lastig vraagstuk.

“Een lastige stelling; zolang we nog gerechtelijke dwaling kennen zouden we deze kant niet op moeten willen. Jarenlang vastzitten en door nieuw bewijs komt ineens onomstotelijk vast te staan dat je de dader niet kunt zijn. Echter, voor figuren als Dutroux, Volkert en Breivik zou ik er geen (of in ieder geval minder) moeite mee hebben. Maar dan het volgende: wat gaan de criteria worden om de doodstraf te mogen vonnissen? Grote maatschappelijke onrust, terwijl er tegenwoordig al heel snel onrust wordt veroorzaakt/gecreëerd. En hoe groot moet die onrust zijn? Per stad, provincie, landelijk, bij reacties uit het buitenland? Bij meervoudige moord? Bij het vermoorden van een kind? En welke leeftijd hou je dan aan? Voorlopige conclusie: het lijkt me in onze rechtstaat niet in te passen en gezien het bovenstaande moeten we daar maar blij mee zijn.”
Bergse

‘Vluchtelingencentra raken vol’

VluchtelingenWerk Nederland vreest dat er weer noodopvangplekken moeten worden ingericht voor asielzoekers. Maar is dat wel wenselijk? NUjij’er Hanz1951 denkt van wel, zolang er maar ruimte is en de economische vluchtelingen geen asiel krijgen.

“Ieder land, iedere gemeenschap heeft in principe ruimte voor de opvang van vluchtelingen, daarvan ben ik overtuigd. Die ruimte is echter niet onbeperkt, er komt een moment dat je moet zeggen: vol is vol. Of dat moment voor de Nederlandse samenleving al is bereikt, denk ik niet. Wanneer dat moment dan wel wordt bereikt, durf ik niet te zeggen en in feite is het ook niet aan mij om dat te zeggen. Dat is iets wat wij Nederlanders gezamenlijk, langs democratische weg, moeten vaststellen. En wat nog heel veel discussie zal losmaken. Om dit als samenleving te kunnen doen, zullen we de beschikbare ruimte primair moeten toewijzen aan mensen die vervolgd worden om wat zij zijn, hoe zij denken etc. Ik heb begrip voor economische vluchtelingen, zat ik in hun situatie dan zou ik waarschijnlijk hetzelfde doen, maar ik vrees dat Nederland te klein is om hen op te vangen. Hoe hard het ook klinkt, zij zullen als eerste zo snel mogelijk moeten worden teruggestuurd. Andere vluchtelingen gaan voor.”
Hanz1951

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van onderbouwing. Ook kijken we of de specifieke reactie heeft bijgedragen aan een inhoudelijke discussie en hoeveel ‘respect’ de reactie heeft gekregen. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.