Mensen die langdurig hydrochloorthiazide (HCT) gebruiken, een plastablet dat de bloeddruk verlaagt, hebben meer kans op twee vormen van huidkanker: basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom. 

Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dinsdag op basis van onderzoek van het Deense instituut voor onderzoek naar kanker.

Hydrochloorthiazide maakt de huid gevoeliger voor schade door uv-straling van zonlicht en zonnebanken. Gebruikers moeten daarom extra verantwoord omspringen met dergelijke straling.

Het tablet wordt ook voorgeschreven bij hartfalen en vochtophoping. Het college raadt het middel niet af, maar patiënten en behandelaars moeten wel extra alert zijn op signalen van huidkanker.

Het gebruik van het medicijn moet wel worden heroverwogen bij patiënten die al eerder huidkanker hebben gehad. Het risico dat zij nog een keer huidkanker krijgen, is voor deze groep extra groot.

Zelf stoppen met het medicijn wordt sterk afgeraden.