Rijkswaterstaat begint maandag met de vervanging van zevenduizend oude populieren langs de A6 bij Lelystad. De bomen worden de komende maanden verwijderd om volgend jaar plaats te maken voor nieuwe aanplant.

Volgens Rijkswaterstaat hebben de huidige populieren hun beste tijd gehad. Ze zijn steeds vatbaarder voor schimmels en parasieten.

Opnieuw worden er populieren langs de snelweg geplant. Het gaat om twee soorten die niet pluizen. In juni lijkt het soms te sneeuwen langs wegen waar populieren staan. De doosvrucht van de vrouwelijke bomen springt dan open en de zaadjes zijn omgeven door pluis. Soms komen er zoveel vrij, dat mensen er last van krijgen.

"De niet-pluizende populier is beter voor mensen met een allergie, maar ook weggebruikers en omwonenden hebben hier profijt van", aldus Rijkswaterstaat.

Bomenwissel vindt plaats in twee fases

De jonge populieren zijn bij aanplant al 3 tot 4 meter hoog. Ze zijn gekweekt door Staatsbosbeheer. De bomenwissel gebeurt in twee fases. Eerst wordt de westzijde van de snelweg aangepakt, in 2021 volgt de oostzijde.

Op een aantal plekken langs de A6 worden ook struiken geplant. Hierdoor ontstaat een typisch polderlandschap dat voor vleermuizen, vogels en insecten kan dienen als structureel voedergebied.

Het hout van de verwijderde populieren is volgens Rijkswaterstaat van goede kwaliteit en kan worden hergebruikt. Het hout wordt verkocht om de herplant van de nieuwe bomen en struiken te financieren.