Binnen een week hebben ruim vijfhonderd slachtoffers van de Q-koorts aanspraak gemaakt op geld uit het potje dat het kabinet voor hen heeft vrijgemaakt. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Het kan strikt genomen betekenen dat het geld al voor de helft op is.

Patiënten die tussen januari 2007 en december 2011 Q-koorts opliepen, kunnen sinds vorige week maandag een aanvraag indienen voor een schadevergoeding. Een aanvrager kan maximaal 15.000 euro tegemoetzien.

Er is in totaal 14,5 miljoen euro beschikbaar. Mensen die nu nog ziekteverschijnselen hebben of nabestaanden van mensen die aan de ziekte overleden, kunnen zich tot eind januari aanmelden.

De Q-koorts, die door een bacterie van dier op mens wordt overgedragen, brak in 2007 uit op een geitenboerderij in het Brabantse Herpen. De ziekte verspreidde zich vervolgens snel over het land. De meeste besmettingen vonden plaats tussen 2007 en 2010.

Ruim vierduizend mensen raakten door de uitbraak besmet. Volgens officiële cijfers is de bacterie 74 patiënten fataal geworden, maar vermoedelijk zijn dat er meer.