Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben ruim honderd knaagdieren en parkietachtigen bevrijd en in beslag genomen. De dieren zaten in een West-Brabantse gemeente in ernstig vervuilde hokken.

Voor enkele dieren kwam volgens de LID de hulp te laat. De vogels, eekhoorns, degoes en gerbils zijn naar speciale opvangadressen gebracht. In welke gemeente de dieren in beslag zijn genomen, maakt de LID niet bekend.

De 46-jarige eigenaar levert al ruim dertig jaar knaagdieren aan dierenwinkels en is eerder door de LID op de vingers getikt. "Twee jaar geleden hebben we de man aangesproken op het bedrijfsmatige karakter van zijn houderij, die zich in een gebouwtje in een gewone achtertuin afspeelt."

Volgens de inspecteur kwamen er recentelijk meldingen binnen "dat het niet goed ging qua verzorging". "Het stonk er als een bunzing", aldus de inspecteur.

Tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt.