Vrijdag 27 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Overzicht De beste NUjij-reacties van de week

Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.
Door NU.nl

De paus vraagt om vergiffenis

Na bijna veertig jaar bracht de paus weer een bezoek aan Ierland. Het was een historisch bezoek, vooral omdat paus Franciscus zich uitliet over de misbruikschandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Hij zei God om vergiffenis te vragen voor "deze zonden" en het "verraad" dat velen hebben ervaren. Lezer TruusjeX vindt dit een nobele actie van de kerkvader.


Ik vind dit een goede paus. Hij staat in al zijn doen en laten voor mensen die het slechter hebben. Jarenlang wist de kerk niet wat ze moesten met het misbruik probleem en zweeg daarom, dat geeft de slachtoffers het gevoel dat ze niet serieus worden genomen. Deze paus neemt verantwoordelijkheid door de erkenning van het probleem en door te luisteren naar de slachtoffers, waarmee hij laat zien dat hij hun probleem serieus neemt. Hij vraagt god om vergiffenis omdat hij daar in gelooft. Voor de rest kan hij er ook niet veel aan doen, het is aan de lokale justitie om de mensen te vervolgen, en als het bewezen is kan hij de persoon in kwestie uit de organisatie zetten. Ook de afhandeling van schadeclaims gaan buiten hem om en vergen natuurlijk gedegen onderzoek. Wel zou ik graag zien dat de regels in de kerk gemoderniseerd worden. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en de mogelijkheid dat priesters een relatie hebben.
TruusjeX

Nederlanders storen zich meer aan elkaar

Uit cijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) bleek dat steeds meer Nederlanders overlast van buren of andere mensen melden. Ook de NUjij’ers hebben last van de buren, zo blijkt onder meer uit de reactie van Cor_Rector.


Ik ben uit mijn vorige buurt verhuisd vanwege overlast. Niet zozeer van de directe buren, maar van de "buurtkinderen" die het nodig vonden andere kinderen geregeld aan te vallen en te intimideren/bedreigen enz. Dat ging dan niet meer over overlast, maar meer over straatterreur, van mishandelingen tot aanslagen waarbij auto's werden opgeblazen en gevels werden ontzet aan toe. Nu woon ik in een rustig dorp, buiten de bebouwde kom en heb alle ruimte en rust. Toch maan ik mijn kinderen nog steeds dat ze in de tuin niet naar elkaar hoeven te gillen, niet van de trap af te hoeven bonken en dat soort zaken. Niet omdat er buren last van kunnen hebben (de buurman woont ver genoeg weg om er vrijwel geen last van te hebben), maar omdat ik het bij hun opvoeding vind horen dat ze rekening met anderen leren houden. Als ze straks op zichzelf gaan wonen en denken dat ze alles kunnen maken, hebben ze in no-time gedoe met hun buren en dat wil ik niet.
Cor_Rector

Mbo’er met niet-westerse achtergrond komt moeilijk aan stage

Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven informeerde de Tweede Kamer dat mbo'ers met een niet-westerse migratieachtergrond nog vaak meer moeite moeten doen voor een stageplek dan hun autochtone medestudenten. Volgens Van Engelshoven is dat een ‘onaanvaardbare situatie’ en er zal dus een oplossing gevonden moeten worden. Of anoniem solliciteren helpt? NUjij’er NickyG denkt van niet.


Mijn dochter, die een mbo-opleiding volgt en veel Marokkaanse mensen kent, vertelt hetzelfde. Zij moeten veel meer moeite doen om hetzelfde te bereiken en veel van hen willen die inspanning ook doen. Ik vermoed overigens niet dat anoniem solliciteren helpt, ergens in het proces moet je toch je gezicht laten zien. Wat wel duidelijk moet zijn, is als je groepen mensen steevast buitensluit, dat je dan ook niet versteld moet staan als die mensen in verzet komen. Probeer toch iedere individu te beoordelen op zijn of haar waarde. En nee, niet iedereen is geschikt voor een bepaalde functie, maar dat zijn veel Nederlanders ook niet. Als je daar een slechte ervaring mee hebt, ga je toch ook niet zeggen, de volgende keer geen Nederlander meer, want dan sluit je 80% van de arbeidsmarkt uit.
NickyG

Afschaffing van systeem zomer- en wintertijd?

De Europese Commissie wil af van het systeem van zomer- en wintertijd. In een online enquête onder 4,6 miljoen Europeanen vond 80 procent dat de zomertijd de permanente tijd moet worden. Voorzitter Jean-Claude Juncker wil gehoor geven aan de Europeanen en daarom gaat de commissie een voorstel doen om het halfjaarlijkse verzetten van de klok af te schaffen in de Europese Unie. Lezer Ome_Anni vindt het prima om één tijd te hanteren, maar dan wel de wintertijd.


Prima om het hele jaar door een tijd te hanteren, alleen ga dan niet de wintertijd (oftewel de “natuurlijke” tijd) afschaffen, dan klopt de tijd het hele jaar niet meer. De huidige maatschappij is vooral gericht op ochtendmensen. Ongeveer 25% van de mensen is juist uitgesproken avondmens en zij vinden moeite om voldoende slaap te krijgen wanneer ‘s ochtendsvroeg ook gewerkt moet worden. Vanaf eind maart – als de zomertijd ingaat – komt hier nog een uur extra bij, wat niet alleen onprettig is, maar ook zorgt voor extra ziekteverzuim. Wanneer je de zomertijd het hele jaar laat gelden, worden deze problemen alleen maar erger. Maar zelfs als je geen avondmens bent, lijkt me de zomertijd in de winter niet prettig, aangezien je er dan bijna een halve dag werken op hebt zitten voordat het eindelijk licht is geworden. Andersom is de wintertijd in de zomer niet zo’n probleem, maar biedt juist voordelen: het is ‘s avonds immers een uurtje eerder donker, dus makkelijker om in slaap te vallen.
Ome_Anni

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van onderbouwing. Ook kijken we of de specifieke reactie heeft bijgedragen aan een inhoudelijke discussie. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.

Aanbevolen artikelen