NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: kale mannen worden over het algemeen aantrekkelijker gevonden dan mannen met haar.  

Oordeel: onbewezen

Vrouwenwebsite Fem-fem schreef begin deze maand de volgende hoopgevende boodschap voor mannen zonder hoofdhaar: vrouwen zouden massaal vallen op kale mannen. Volgens het nieuwsbericht blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat kale mannen op foto's aantrekkelijker worden gevonden dan mannen met een volle haardos. Kan je als man dus maar beter je hoofd kaalscheren?

Waar komt het vandaan?

Het onderzoek waar fem-fem naar verwijst, is een Amerikaans onderzoek dat gepubliceerd werd in juli 2012. De onderzoekers voerden drie verschillende experimenten uit waarin ze naar de begeerlijkheid van kale mannen keken.

In het eerste experiment werden tien foto's van mannen met een kaalgeschoren hoofd en vijftien foto's van mannen met een volle haardos aan bijna zestig proefpersonen voorgelegd. Aan hen werd gevraagd hoe aantrekkelijk ze de mannen op de foto vonden. De kale mannen werden ongeveer even aantrekkelijk gevonden als de mannen met haar.

In het tweede experiment werden foto's van mannen die van nature een volle haardos hadden en foto's van dezelfde mannen, maar dan met het haar digitaal verwijderd,  aan de proefpersonen voorgelegd. Ook nu werd gevraagd hoe aantrekkelijk de mannen op de foto's waren. Het resultaat hiervan was dat de mannen die digitaal kaal waren gemaakt, minder aantrekkelijk werden bevonden dan de mannen met haar.

De eerste twee experimenten bieden dus geen steun voor de stelling van fem-fem dat mannen zonder hoofdhaar aantrekkelijker zijn. Eén troost voor kale mannen: de personen zonder haar waren volgens de proefpersonen wel dominanter, straalden meer zelfvertrouwen uit en kale mannen leken zelfs langer.

Dun haar onaantrekkelijk

In het laatste experiment van het onderzoek kregen mensen geen foto te zien, maar een tekstje te lezen. De proefpersonen lazen een korte beschrijving van een man. Er waren drie versies van deze tekst, het verschil tussen de teksten was dat de beschreven man soms een geschoren hoofd, soms uitdunnend haar, en soms dik bruin haar had.

In dit experiment was volgens de proefpersonen de kale man iets aantrekkelijker dan de man met dunner wordend haar, maar nog steeds was de man met dik bruin haar aantrekkelijker dan de man met het geschoren hoofd.

Natuurlijk kaal

De conclusie die fem-fem uit het onderzoek trok, klopt dus niet. Kale mannen worden volgens dit onderzoek gemiddeld niet aantrekkelijker gevonden dan mannen met een volle bos haar. Er zijn alleen aanwijzingen dat kale mannen aantrekkelijker zijn dan mannen met zichtbaar dunner wordend haar. Dit is alleen niet met foto's getest, maar met een tekst. Het is onbekend of mannen met dun haar ook op foto's minder aantrekkelijker zijn dan kale mannen.

Is hiermee dus bewezen dat mannen met haar aantrekkelijker zijn dan mannen die hun haar hebben verloren? Nee, dat kan je op basis van dit onderzoek ook niet zeggen. Er is alleen gekeken naar foto's van mannen die hun hoofd hadden kaalgeschoren of waarvan het haar digitaal was verwijderd, niet naar mannen die biologisch kaal zijn geworden. Het is theoretisch mogelijk dat mannen die natuurlijk kaal worden gezichtskenmerken met elkaar gemeen hebben, waardoor ze mogelijk toch aantrekkelijker zijn dan mannen met een volle haardos.

Op basis van eerder onderzoek lijkt dit alleen niet waarschijnlijk. Onderzoek uit 1990 liet al zien dat mannen die natuurlijk kaal of kalend zijn, minder aantrekkelijk worden gevonden dan mannen met veel haren. Deze studie was alleen te klein om er definitieve conclusies uit te trekken.

Conclusie

Het Amerikaanse onderzoek dat fem-fem aanhaalde, bewees niet dat kale mannen aantrekkelijker worden gevonden dan mannen met haar. Het tegenovergestelde lijkt op basis van dit onderzoek eerder waar: mannen met haar werden begeerlijker gevonden dan mannen zonder haar. Dit onderzoek zegt alleen weinig over mannen die natuurlijk kaal zijn geworden, er werd alleen gekeken naar de aantrekkelijkheid van kaalgeschoren mannen en mannen die digitaal kaal waren gemaakt.

Om deze reden beoordelen we de stelling "kale mannen worden over het algemeen aantrekkelijker gevonden dan mannen met haar" als onbewezen.