De hoogspanningsmasten bij Lelystad zijn in trek bij ooievaars. Sinds een paar jaar maken de ooievaars in Flevoland niet alleen nesten in Natuurpark Lelystad, maar ook in de nabijgelegen hoogspanningsmasten langs de A6.

Elk jaar komen daar meer paartjes. In een paar masten van TenneT zijn tien nesten geteld. En in al die nesten zitten jonge ooievaars, meldt de hoogspanningsnetbeheerder.

Experts van Stichting Ooievaars Research en Knowhow (STORK) willen in de gaten houden hoe de jonge vogels zich ontwikkelen, waar ze in de winter zijn en of ze als ze ouder zijn terugkeren naar hun geboorteplek. Om antwoord op die vragen te krijgen, worden de ooievaars geringd.

Daarvoor gaat een gediplomeerd klimmer de mast in. Die doet de jongen in een tas, waarna iemand op de grond klaarstaat om de jonge ooievaars te wegen, meten en ringen. Daarna worden ze teruggelegd in het nest.

Overlast

Volgens TenneT leveren de nesten in de masten weinig overlast op. Maar de netbeheerder is alert. "Het is mooi dat we nu een soort ooievaarsflats hebben", aldus de zegsman.

Een nest in een hoogspanningsmast kan echter gevaar opleveren voor de ooievaar. En als takken uit het nest te dicht bij de lijnen komen, kan dat in het ergste geval voor een dip in de elektriciteitsvoorziening zorgen.