NUjij is sinds eind april weer terug. Het is weer mogelijk om inhoudelijk te reageren onder artikelen op NU.nl. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste reacties op een rij.

Doodgeschoten edelherten bij Oostvaardersplassen

Afgelopen week hebben actievoerders hekken van de Oostvaardersplassen doorgeknipt. Daardoor konden drie edelherten ontsnappen, die vervolgens dood werden geschoten omdat zij een gevaar vormden voor het verkeer. Lezer Pluto is het niet eens met de actie, maar vindt dat de natuur haar eigen gang moet kunnen gaan.

“Protesteren? Prima, dat past bij een democratie als de onze. Maar accepteer de geldende regels, totdat het protesteren eventueel leidt tot nieuwe besluiten en regels, dat past ook bij een democratie. Of je dan voor of tegen dit soort wildbeheer bent, staat daar los van. Veel mensen romantiseren het leven van de wilde dieren en vermenselijken bepaalde soorten (volstrekt willekeurig overigens), waardoor we bijvoorbeeld (onnodig) zeehondjes redden en tegelijkertijd de veel minder aaibare merels de afgelopen twee jaar met duizenden tegelijk zagen sterven. Gaan we ook de vissen massaal bijvoeren in afgesloten wateren? Ook die sterven (mede door bepaalde weersomstandigheden) soms massaal op bepaalde plekken. De natuur moet je haar gang laten gaan, geen soorten uitgezonderd. Wel ben ik voor het ontsluiten van diverse natuurgebieden naar elkaar én het introduceren van de soms ontbrekende top van de voedselketen (als dat veilig kan) met bijvoorbeeld wolven. Dan kunnen ze de schapen sparen.”
Pluto

Klaar voor de nieuwe privacywetgeving?

De privacywetgeving wordt flink aangescherpt. Alle bedrijven moeten voldoen aan de zogeheten Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat bedrijven precies bij moeten houden welke klantgegevens ze registreren en hoelang ze die data bewaren. Er is verwarring over de precieze regels, daarom legt lezer Bertie_P uit hoe het zit.

“Er wordt veel onzin geschreven. Als kleine zelfstandige moet je alle gegevens bewaren waar een wettelijke verplichting voor geldt. Dat zijn bijvoorbeeld alle factuur- en betalingsgegevens, omdat je die voor de belasting zeven jaar moet bewaren. Die gegevens mogen dus ook niet op verzoek worden verwijderd. Daarnaast zijn alle zakelijke telefoon gegevens en e-mailadressen geen persoonsgegevens. Je hoeft ook alleen overeenkomsten te hebben met partijen die persoonsgegevens voor jou verwerken. Als jij die niet op Dropbox hebt staan, heb je daarvoor geen overeenkomst nodig. Verder mag je van particuliere klanten de gegevens bewaren, zolang je die nodig hebt voor je bedrijfsvoering. Voor andere toepassingen moet je nu toestemming vragen en de gelegenheid geven dat weer stop te zetten. Het is dus een kwestie van een lijstje maken, welk type gegevens je waarvoor bewaart. En een privacyverklaring op je site zetten. Als je dat niet in een dag kunt doen, is administratie al gewoon niet op orde.”
Bertie_P

Kritiek op coverbands

Op feestjes en partijen is het niet ongebruikelijk dat een coverband de zaal plat speelt met hits. Voormalig zanger van popgroep Roxy Music, Bryan Ferry, snapt niet dat er bands bestaan die het oeuvre van hem en zijn oude band spelen. Lezer Mark_Mark speelt zelf in een coverband en begrijpt de kritiek niet helemaal.

“Ik speel al 25 jaar in een coverband en we hebben jaarlijks flink wat optredens. Het is een gegeven feit dat je, inderdaad, als coverband veel sneller een optreden krijgt in een kroeg of andere openbare gelegenheid. Niet onbelangrijk, als je graag eens uit de oefenruimte komt. Daarnaast kunnen we meer dan genoeg muzikale creativiteit kwijt in de muziek, juist OMDAT we niet dezelfde bezetting (hoeven te) hebben als de originele bands. Wij vinden het leuk om een eigen draai aan bekende nummers te geven, zonder dat de herkenbaarheid verloren gaat. Op dat vlak voel ik me dus geheel niet ondergewaardeerd. Ik vind het geweldig voor meneer Ferry dat hij zo succesvol is (geweest?), en hoop dat hij nog lang kan blijven doen wat hij leuk vindt. Maar met of zonder zijn begrip; ik doe dat lekker ook. ;-)”
Mark_Mark

Discriminatie op de woningmarkt?

In Hoensbroek heeft Woningstichting De Voorzorg bekendgemaakt dat zij jarenlang hebben gediscrimineerd bij de toewijzing van huurwoningen. Discriminatie is bij wet verboden, maar lezer Observator bekijkt het vanuit een andere hoek.

“In de Grondwet artikel 1 staat dat in gelijke gevallen op geen enkele grond gediscrimineerd mag worden. Nu betekent discriminatie niet meer dan onderscheid maken. En dat doen we allemaal dagelijks. Bedoeld wordt dat er geen onterecht onderscheid gemaakt mag worden, maar dat staat er niet. Bovendien: wat zijn gelijke gevallen? In deze zaak van de corporatie is dus de vraag of terecht werd gediscrimineerd of niet. Als uit CBS cijfers of andere betrouwbare bron blijkt dat een bepaalde groep meer overlast veroorzaakt dan gemiddeld, dan is die discriminatie verdedigbaar, anders niet. Soms lijden dan goeden onder de kwaden. Maar de niet-criminele belastingbetaler die betaalt voor gevangenissen is ook een goede die (financieel) onder kwaden lijdt. Los hiervan kan een corporatie individuen uit een overlastgroep toch een woning toewijzen, als voldoende vast komt te staan dat een bepaald individu te goeder trouw is.”
Observator

Op vakantie in eigen land

Een vakantie in Spanje, Frankrijk of toch Friesland? Friesland is volgens de reisgids Lonely Planet namelijk de op twee na beste bestemming in Europa in 2018. Iets om trots op te zijn, al gaat dat niet voor iedereen op. Als nuchtere Nederlanders zien we onze eigen schoonheid niet, stelt Christiaan_Z.

“Voor Nederlanders is het ongelofelijk dat Friesland wordt vergeleken met de prachtige streken in Italië, Spanje, Frankrijk, etc. Maar dat komt omdat voor de uitgestrekte weilanden en meren zo standaard zijn dat we dat niet als "mooi" of "bijzonder" zouden bestempelen, maar voor buitenlanders is het heel erg bijzonder. Ze verbazen zich over het feit dat het allemaal zo plat is en grote stukken liggen lager dan de rivieren en kanalen er omheen. Mensen realiseren zich niet wat bijzonder is in hun directe leefomgeving, want voor hen is het niet bijzonder.”
Christiaan_Z

Wereldleiders niet bij elkaar op de koffie

De eerste ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un moet nog altijd plaatsvinden. In Singapore stond een afspraak gepland, maar die heeft Donald Trump afgezegd vanwege de vijandige houding van Noord-Korea. Lezer QuirineS was het oneens met de stelling: "Trump had de ontmoeting met Kim Jong-un - ondanks de recente opmerkingen van Noord-Korea - alsnog door moeten laten gaan.”

“De hele ontmoeting was bij voorbaat al gedoemd te mislukken. Trump zijn idee hoe de wereld er uit zou moeten zien, is domweg heel erg onrealistisch en hoort thuis in een utopische fantasie die ver af staat van de werkelijkheid. Het feit dat zijn vice-president zonder te verblikken of verblozen Noord-Korea vergeleek met Libië, zegt al genoeg. Als je niet begrijpt dat dat niet goed wordt opgevat door Kim en consorten, dan ontbreekt er iets aan je realiteitszin. Daarnaast is altijd al duidelijk geweest dat Kim niet de bedoeling heeft om ook maar een millimeter toe te geven aan de VS. Als hij dat doet verliest hij zijn gezicht in Noord-Korea zelf. De Noord-Koreanen weten niet beter of hun eigen land is ‘de grote heilstaat’ en de VS is de ‘duivel’. Daar ga je dus geen toegevingen aan doen. Kim gaat gezellig, met z’n vrouw, op bezoek bij de zuiderburen met maar één doel: hij wil Zuid-Korea inlijven. Dus nee, er was geen reden om die ontmoeting door te laten gaan.”
QuirineS

‘Rusland verantwoordelijk voor MH17-ramp’

Na lang onderzoek naar de oorzaak van de MH17-ramp, waarbij 298 slachtoffers vielen, houdt Nederland Rusland verantwoordelijk voor het neerhalen van het vliegtuig. Maar, wat zijn de volgende stappen? Lezer Frans_V heeft er een hard hoofd in dat Rusland wordt gestraft.

“Waar zal uiteindelijk de 'strafzaak' aanhangig worden gemaakt? Bij het Internationale Strafhof? Daar is Rusland al in 2016 uitgestapt (en VS heeft het nooit geratificeerd). Het Europese Hof? Ook daar zit niet echt veel fiducie in dat leidt tot slagvaardige rechtspraak. Waarheidsvinding is zeker belangrijk; maar dat doe je meestal met een volledig onafhankelijke commissie waar niemand van de mogelijk betrokkenen in zitten (dus niet Rusland en niet Oekraîne). En tegelijkertijd zou het prijzenswaardig zijn als een realistisch beeld wordt geschetst - door de Nederlandse overheid - welke mogelijkheden er zijn voor een slagvaardige rechtspraak in deze zaak.”
Frans_V