Inwoners van gemeenten met meer openbaar groen plegen minder vaak zelfmoord dan in plaatsen met weinig bomen, parken en gras. 

Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel en de Universiteit Utrecht.

De onderzoekers hielden rekening met kenmerken die mogelijk de kans op suïcide verhogen, zoals werkloosheid, sociaal-economische status en afstand tot gezondheidszorg. Toch is er dan nog steeds een "significante relatie'' tussen de twee. "De leefomgeving speelt mogelijk dus een rol in de aanleiding tot zelfdoding'', aldus het Nivel.

Het Nivel en de Utrechtse universiteit onderzochten ongeveer driehonderd gemeenten in Nederland. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift The Lancet Planetary Health. Het aantal zelfmoorden in ons land stijgt al jaren gestaag. Vorig jaar maakten bijna 1.840 mensen een einde aan hun leven.