Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over het Natura 2000-gebied Haringvliet. De Raad van State heeft een eerder besluit om de Leenheerenpolder buiten dat gebied te houden naar de prullenbak verwezen.

Natura 2000-gebieden zijn beschermde Europese natuurgebieden. Het eerdere besluit de Leenheerenpolder buiten het Natura 2000-gebied Haringvliet te houden is volgens de Raad van State gebaseerd op een ongeldig besluit van de Europese Commissie.

De Commissie besloot eerder om de lijst met toegewezen Natura 2000-gebieden aan te passen. Daardoor hoorde de Leenheerenpolder niet meer bij het Nature 2000-gebied Haringvliet. 

De Vereniging Hoekschewaards Landschap vond dit onterecht en stapte naar de Raad van State. Die vroeg het Europese Hof van Justitie of het besluit van de Europese Commissie wel in overeenstemming was met de Europese Habitatrichtlijn. In oktober oordeelde het hof dat het besluit ongeldig was.