Het inzetten van speciale nierteams, die voorlichting geven aan familie en vrienden van nierpatiënten over doneren van een nier, lijkt succesvol. Het aanbod van donornieren is naar schatting vier tot vijf keer toegenomen sinds de oprichting een jaar geleden.

Begin vorig jaar gingen acht van deze voorlichtingsteams, bestaande uit een psycholoog en een transplantatiecoördinator, aan de slag. Zij leggen tijdens bijeenkomsten uit hoe ingrijpend en belastend het is voor een nierpatiënt om te dialyseren. Vervolgens worden de alternatieven besproken, waaronder donatie door een levende donor.

Professor Willem Weimar, nierspecialist bij het Erasmus MC in Rotterdam en landelijk projectleider van de nierteams, is zelf verrast over de uitkomsten. 

"Het blijkt dat een bekende van een nierpatiënt sneller een nier doneert wanneer hij van een nierteam met een onafhankelijke transplantatiedeskundige en een psycholoog hoort wat de ziekte werkelijk inhoudt, dan wanneer hij het van de patiënt zelf hoort. Zeker wanneer ze horen dat als je niets doet, de bewuste neef of buurman binnen tien jaar overlijdt", zo zegt de professor in Trouw.

Een donatieproces voor een nier verloopt normaal gesproken via het ziekenhuis. De medisch specialist en de patiënt gaan dan samen op zoek naar een potentiële donor, waarna er onderzoeken volgen. De speciale nierteams zoeken breder en actiever naar mensen die een nier willen afstaan, wat lijkt te werken.