Door klimaatverandering en de stijgende temperatuur vormen zich over de hele wereld steeds meer zogenoemde methaanbubbels. Het vrijkomen van deze bellen met het sterke broeikasgas die zich in de bodem ontwikkelen, versterkt de opwarming van de aarde.
 

Dat dit proces zich voltrekt is al langer bekend, maar volgens een nieuw internationaal onderzoek, onder leiding van de Radboud Universiteit, is er nog niet eerder zo’n sterk verband aangetoond tussen temperatuur en de uitstoot van methaanbubbels. Dat schrijven ze in het tijdschrift Nature Communications.

De wetenschappers onderzochten de vorming van methaan (CH4) in ondiepe meren, plassen, rivieren en draslanden. Daar ontwikkelen de bellen gas zich het meest, waarna ze opborrelen en via het wateroppervlak in de atmosfeer terecht komen. Met name onder de geleidelijk smeltende permafrost liggen enorme hoeveelheden koolstof opgeslagen, dat door micro-organismen wordt omgezet in methaan.

Meststoffen

Maar er zijn meer gebieden waar zich methaan vormt. "In rijke bodems die vol zitten met voedingsstoffen wordt meer methaan gevormd dan in schralere bodems. Een mogelijke manier om methaanbubbels te verminderen is dus door te zorgen voor schralere bodems. Dat betekent minder meststoffen gebruiken", stellen de onderzoekers.

Volgens de Radboud Universiteit is de wereldwijde stijgende temperatuur lastig terug te draaien. "Maar het kan nog steeds. Bij iedere ton broeikasgas die we uitstoten, doet de natuur er eigenlijk nog een schepje bovenop in de vorm van bijvoorbeeld methaanbubbels."

Maar andersom werkt het gelukkig ook zo. "Als we minder broeikasgas uitstoten en de temperatuur dus daalt, krijgen we van de natuur een extra bonus in de vorm van minder methaanbubbels. Die bonus van de natuur moet onze motivatie zijn de uitstoot van broeikasgas steeds verder terug te dringen", zegt Sarian Kosten, bioloog bij de universiteit in Nijmegen.

Animatie door In60seconds