Noordzeevissers mogen volgend jaar minder tong vangen. Als het aan de Europese Commissie ligt wordt het quotum met dertien procent verlaagd, maar wat de gevolgen precies zullen zijn is nog onzeker. Details over het besluit volgen later dit jaar.

Volgens ingewijden kan de verlaging van het quotum grofweg worden gehalveerd, omdat vissers voor het eerst zullen worden gecompenseerd voor de zogeheten aanlandplicht. Die verplicht vissers ongewenste bijvangst aan wal te brengen. Daardoor is de boot eerder vol, en is er minder plaats is voor commercieel interessante vis.

Kottervloot

Dat er minder tong mag worden gevangen is een tegenvaller voor de Nederlandse kottervloot. Vorig jaar en in 2015 steeg het quotum nog met respectievelijk vijftien en tien procent. Voor soorten als schol, tarbot, zeebaars en tarbot die ook belangrijk zijn voor Nederlandse vissers, ligt er nog geen voorstel om de quota te verlagen.

Aal

Het dagelijks EU-bestuur pleit ook voor een verbod op de commerciële aalvangst in alle wateren van de unie. Brussel deed dinsdag voorstellen over 78 vissoorten die voorkomen in de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Op basis van wetenschappelijke adviezen om de visstand in 2020 op een duurzaam peil te krijgen, wordt voorgesteld de quota voor 25 soorten te verlagen.

De EU-visserijministers nemen op 11 en 12 december in Brussel een besluit over de voorstellen.