Als afsluiting van het herdenkingsjaar is in de Slotkerk van Wittenberg de herdenking begonnen van vijfhonderd jaar reformatie. Op 31 oktober 1517 zou Maarten Luther (1483-1546) zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk hebben genageld.
 

De herdenking werd bijgewoond door de Duitse president Frank-Walter Steinmeier en bondskanselier Angela Merkel. Speciaal voor de herdenking is 31 oktober dit jaar eenmalig een officiële vrije dag in Duitsland.

Luther protesteerde met zijn stellingen tegen de praktijk van aflaten in de katholieke kerk. Daarmee konden gelovigen de straf voor hun zonden afkopen. Met zijn stellingen zette Luther de reformatie in gang. Zijn daad leidde onder meer tot de splitsing van het christendom en het ontstaan van het protestantse geloof. 

De Protestantse Kerk in Nederland staat dinsdagavond met een landelijke viering in Utrecht stil bij de betekenis van de Reformatie en het protestantisme in Nederland. Ook Koning Willem-Alexander is daarbij aanwezig.