Woensdag 25 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
stevig zeilweer op de Vinkeveense Plassen

Recreatieschap Vinkeveense Plassen zet 44 eilandjes te koop

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen heeft woensdag 44 onbewoonde eilandjes te koop gezet voor de hoogste bieder. Het onderhoud van de zogenaamde langgerekte legakkers wordt te duur.
Door NU.nl

De nieuwe eigenaren worden gebonden aan strenge regels, schrijft Trouw. Zo mogen zij niet op hun eilandje overnachten of er iets op bouwen en wordt de helft van de kopers verplicht binnen drie jaar een nieuwe beschoeiing aan te leggen. Op de helft van de legakkers mag een opslagkist voor stoelen, barbecue en tuingereedschap worden neergezet, maar daar is wel een ontheffing voor nodig. 

Vooral dat onderhoud van de beschoeiingen is een van de grote kostenposten die het besluit tot de verkoop hebben gemotiveerd. Het onderhoud is noodzakelijk om te voorkomen dat de akkers in het water wegzinken. In de afgelopen 25 jaar verdwenen tien legakkers onder de golven.

De legakkers stammen uit de tijd dat er nog turf gewonnen werd in de Vinkeveense Plassen. Afgegraven turf werd op de smalle stroken land te drogen gelegd.

Blokhutten

Veel van de legakkers in Vinkeveen hebben al een particuliere eigenaar. Die trekken zich vaak niets aan van de verboden op bouw of overnachtingen: uit een recente enquête onder 169 eigenaren en huurders blijkt dat 90 procent een blokhut op hun eilandje heeft gebouwd en driekwart er vaak overnacht. De gemeente zegt dat in de toekomst harder te zullen aanpakken. 

Bij  de Belangenvereniging Vinkeveense Legakkers, waar veel van de eilandeigenaren bij zijn aangesloten, wekt die aankondiging verbazing. Secretaris Ada Lokhoff zei tegen Trouw: "Al meer dan zes jaar is er door de gemeente niet gehandhaafd, sindsdien zijn er inderdaad overal blokhutten gebouwd. Er wordt juist gewerkt aan een bestemmingsplan met ruimere verblijfmogelijkheden."

Aanbevolen artikelen