De politieke partijen die mee doen aan de verkiezingen, zijn in grote lijnen eensgezind over de monarchie. De enige grotere partij die zich uitspreekt vóór een republiek met een gekozen president, is GroenLinks.

Dat blijkt uit een inventarisatie van het blad Vorsten. Het tijdschrift heeft voor een artikel de standpunten van alle politieke partijen over het koningshuis vergeleken.

Alle grote partijen pleiten overigens wel voor aanpassingen van de monarchie. GroenLinks wil dat de koning geen deel meer uitmaakt van de regering en niet langer voorzitter meer is van de Raad van State.

De SGP wil daarentegen dat het opnieuw de taak wordt van het staatshoofd om formateurs en informateurs te benoemen bij een kabinetsformatie. Dit gebeurde tot 2012, toen een meerderheid van de Kamer besloot dat het parlement dat voortaan mag doen.

Koning beledigen

PvdA en D66 willen af van de artikelen 111 en 112 van het Wetboek van Strafrecht. Hierin staat dat het beledigen van de koning verboden is en tot maximaalvijf jaar celstraf kan leiden.

PvdA, SP en GroenLinks zijn voorstander van het afschaffen van de belastingvrijstelling van leden van het Koninklijk Huis die een toelage van de staat ontvangen. Op dit moment zijn dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix.

Normering Topinkomens

Deze partijen én D66 en de PVV vinden ook dat de toekomstige toelage van prinses Amalia wel wat lager kan. D66 pleit er daarnaast voor dat de inkomsten voor het Koninklijk Huis wordt aangepast aan de Wet Normering Topinkomens.

De nieuwe Vorsten met het artikel over de politieke standpunten met betrekking tot de monarchie ligt vrijdag in de winkel.