Wetenschappers hebben in China het skelet ontdekt van de grootste otter uit de geschiedenis. Het gaat om een dier dat meer 6,2 miljoen jaar geleden leefde en ongeveer even groot was als een wolf.

De otterachtige woog ongeveer vijftig kilo en had al typische ronde voortanden, net als de latere otters, melden onderzoekers van het Cleveland Museum of Natural History in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Systematic Paleontology.

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door een bijzonder compleet skelet te bestuderen dat is opgegraven in de Chinese provincie Yunnan. Het gaat om onder meer de schedel, een kaak en enkele tanden van de prehistorische otter.

De onderzoekers maakten een digitaal 3D-model van het skelet met behulp van de computer. "De botten zijn erg breekbaar, we konden dus geen fysieke reconstructie maken", aldus hoofdonderzoekster Denise Su op de nieuwssite van het Cleveland Museum of Natural History.

Grootte

Met behulp van het computermodel konden de wetenschappers de grootte van het dier feilloos inschatten. "De prehistorische otter was aanzienlijk groter dan alle moderne soorten", aldus Su. De reuzenotter leefde waarschijnlijk in een moerasachtig gebied en voedde zich met weekdieren, zo blijkt uit de vegetatie die werd aangetroffen bij de opgraving.

Het onderzoek op het skelet is echter nog niet afgelopen. De wetenschappers hopen nog antwoorden te vinden op enkele vragen over de prehistorische otter. "Waarom was deze soort zo groot? Was het grote lichaam van dit dier geen belemmering bij wandelingen over land? Maar vooral: hoe profiteerde deze otter van zijn grootte? Al die zaken moeten we nog uitzoeken", aldus Su.