Schuttersvissen spugen niet alleen naar prooien boven water, maar ook naar andere visjes en waterdieren die ze willen opeten. 

Schuttersvissen zijn in staat om de schuilplaatsen van hun prooien onder water kapot te maken door er van dichtbij op te spugen.

Hoe dikker het sediment waarin de prooidiertjes zich verschuilen, hoe harder de vissen spugen.

Dat melden Duitse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Experimental Biology.

Boomtakken

Het is al langer bekend dat schuttersvissen spuwen naar insecten en andere kleine dieren die op boomtakken langs de waterkant leven. Als deze prooien worden geraakt door een straaltje water, vallen ze in het water en worden ze opgegeten door de vissen.

De onderzoekers van de Universiteit van Bayreuth onderzochten of schuttersvissen ook onder water spuwen naar prooien. Ze confronteerden de dieren in aquariums met hoopjes zand en modder waarin prooien verstopt zaten.

Ervaring   

De vissen spuwden deze schuilplaatsen kapot van een afstand van 6 tot 40 millimeter. Opvallend was dat de dieren hun ‘spuugafstand’ aanpasten aan het soort sediment. Als de modder erg dik was, spuwden de schuttersvissen van heel dichtbij.

"De grote vraag is: hoe weten de dieren op voorhand met welk soort sediment ze te maken hebben en op welke afstand ze moeten spugen?", aldus hoofdonderzoeker Stefan Schuster op nieuwssite New Scientist.

Hij vermoedt dat schuttersvissen in het wild ook vaak prooien uit hun onderwaterschuilplaatsen schieten en op basis van ervaring handelen.