Wetenschappelijk uitgever Brill werkt aan een digitalisering van het persoonlijk archief van Christiaan Huygens. De notities van de zeventiende-eeuwse vooraanstaande wetenschapper gaan over uiteenlopende onderwerpen, van vakgerelateerde observaties tot opmerkingen over muziek.

Huygens, zowel wiskundige, als natuurkundige en scheikundige, publiceerde onderzoeken over onder meer mechanica, optica en kansberekening. De Nederlander is echter vooral bekend als de ontdekker van de ringen rond de planeet Saturnus en als uitvinder van de penduleklok.

Brill werkt voor de digitalisering samen met de Universiteit van Leiden, die het archief in beheer heeft. De stukken worden online ter beschikking gesteld aan studenten en wetenschappers. Bestudering van het archief vindt nu veelal plaats via boeken die over de stukken zijn geschreven.