'Mogelijk recordjaar voor ijsvogels door zachte winter'

Nederland lijkt dit jaar een recordaantal broedende ijsvogelparen te tellen. Sovon Vogelonderzoek denkt dat mogelijk het aantal van duizend paren wordt behaald.

Het is sinds 1975, toen Sovon begon met tellen, nog niet gebeurd dat Nederland zoveel broedende ijsvogelparen telde.

De toename van het aantal broedparen is te danken aan de relatief zachte winters van de afgelopen jaren. Als deze trend doorzet, kan de mijlpaal van duizend paren dit jaar worden behaald, voorspelt Sovon op de website Nature Today.

Bovendien kende 2015 een zeer succesvol broedseizoen voor de ijsvogels in Nederland. Meerdere paren hadden een derde of zelfs vierde broedsel. Ook nam het aantal territoria in Nederland waar ijsvogels broeden toe het afgelopen jaar, van 166 naar 180.

De meest opvallende toename is geteld in de Gooi- en Vechtstreek. In Twente daalde het aantal paren echter.

Lees meer over:
Tip de redactie