Mensen uit de steentijd die leefden op de Schotse eilanden, vervoerden edelherten op grote afstanden over zee.

Een analyse van DNA van herten uit de meest noordelijke Schotse eilanden maakt duidelijk dat deze dieren hoogstwaarschijnlijk niet afkomstig zijn van het nabijgelegen Schotse vasteland, Ierland of Noorwegen. Dat stellen wetenschappers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.

Het DNA van de botten van de herten wijkt af van dat van Britse, Ierse, en West-Europese herten. Ook het DNA van de Scandinavische edelherten is anders.

''De resultaten van het onderzoek impliceren dat mensen die 4,5 duizend tot 5,5 duizend jaar geleden leefden, herten grote afstanden over zee transporteerden. We weten niet waar de dieren vandaan kwamen'', vertelt een van de wetenschappers aan AFP.

Wilde dieren

Tot nu toe werd aangenomen dat mensen uit de steentijd dieren zoals schapen, varkens en vee per boot vervoerden. Dat deze mensen ook wilde dieren vervoerden, was nog niet bekend.

Omdat de afstanden tussen de eilanden te groot zijn voor de dieren om zwemmend af te leggen, werd gedacht dat de herten vanuit het Schotse vasteland van eiland naar eiland werden vervoerd. Dat deze reis over zee dus ook over lange afstanden blijkt te gaan, is een nieuw gegeven.

Voedsel

Edelherten stonden vanaf de laatste ijstijd, ongeveer elfduizend jaar geleden, tot de komst van de eerste boeren in de late steentijd centraal in het leven van mensen. De dieren dienden als voedsel voor de mensen. Daarnaast werden de huiden, pezen en botten gebruikt om grond te bewerken.