Chimpansees blijken er een tot dusverre onbekend gedrag op na te houden: ze werpen stenen tegen bomen. 

Wetenschappers van het Max-Planckinstituut in Leipzig breken zich het hoofd over de betekenis van de steenworpen.

De antropologen ontdekten tot hun verrassing dat de volwassen mannetjes die zij in West-Afrika volgden, telkens weer naar stenen grepen en die tegen de boomstammen wierpen. Hun beste suggestie tot nu toe is dat de apen ermee kenbaar maken wie ze zijn, een vorm van identificatie.

Van chimpansees is bekend dat ze dikwijls met hun handen en voeten op boomwortels trommelen. Dat wordt door de onderzoekers eveneens beschouwd als een communicatiemethode.

Om de bedoeling van het werpen van stenen te doorgronden, blijven de antropologen nog een tijdje in Liberia en Guinea.