Dinsdag 24 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Minions vervangen Zwarte Pieten op Utrechtse basisschool'

Minions zullen op een basisschool in Utrecht als de hulpjes van Sinterklaas figureren. De gele wezentjes van de film Verschrikkelijke Ikke vervangen de Zwarte Pieten, die dit jaar niet meer welkom zijn op Utrechtse openbare scholen.
Door NU.nl

Dat meldt Nrc Next vrijdag.

De 33 openbare basisscholen in Utrecht moeten daarom creatief zijn rond de viering van het Sinterklaasfeest. Eind september besloot het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs (SPO) om de pieten uit de viering te schrappen.

Zo vond één school haar uitvlucht in de Minions. Volgens het verhaal in Verschrikkelijke Ikke zijn de Minions op aarde om schurken te dienen, maar door hun geklungel werken ze hun meesters alleen maar tegen.

Bij een andere school in Utrecht is een komisch duo genaamd, Jip en Jenny bedacht, die het "management van Sinterklaas" zijn. Een derde school trommelt een paar "grote stoere mannen" op die toevallig allemaal Piet heten.

Bekijk beelden uit de film Minions:

Beeld uit video: Minions - Trailer
Afspelen knop

Minions - Trailer

Minions - Trailer

Discriminatie

"Gelijkwaardigheid" was een belangrijk uitgangspunt voor de SPO om met Zwarte Piet te stoppen.

"Concreet betekent dit dat in de scholen van SPO Utrecht geen discriminatie plaatsvindt op grond van levensovertuiging, etnische afkomst, sekse, geaardheid, politieke overtuiging, uiterlijk of andere kenmerken", zeiden Thea Meijer en Eric van Dorp van het college van bestuur van SPO Utrecht eerder.

Elke SPO-school heeft binnen de kaders van dit beleid, het Sinterklaasfeest op eigen wijze mogen invullen, in overleg met de oudercommissie.

Aanbevolen artikelen