De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam moet de komende jaren tientallen miljoenen bezuinigen. Voor komend jaar gaat het om een bedrag van 28 miljoen euro, de jaren daarna om 30 en 36 miljoen euro.

De bezuinigingen worden veroorzaakt door een daling in het aantal studenten dat zich aanmeldt voor een opleiding aan de universiteit in Amsterdam-Zuid. Daardoor komt er minder geld binnen van het Rijk en ook minder collegegelden.

Daarnaast stijgen door nieuwbouw de huisvestingskosten en gaan de personeelslasten omhoog door een nieuwe cao. Dat schrijft Ad Valvas.

Over 2014 had de VU een tekort van 18 miljoen euro, dit jaar wordt een tekort van 12 miljoen euro verwacht. Dat vreet aan het eigen vermogen van de universiteit, waardoor een kritische ondergrens in beeld komt, waar de universiteit boven moet blijven om geld te kunnen lenen voor de vele nieuwbouwprojecten op de Zuidas.

ICT

Over 2016 wil de VU een positief saldo van 3 miljoen euro realiseren en dat betekent dus dat er bezuinigd moet worden. Faculteiten, dus onderwijs en onderzoek, worden met 7 procent gekort, voor in totaal 11 miljoen euro.

De overige 17 miljoen euro wordt bij huisvesting en ICT vandaag gehaald. Inmiddels zijn ondernemeringsraad en studentenraad op de hoogte gebracht van de plannen.

Beide organen hebben dit jaar voor het eerst instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van de VU. Ze zien de noodzaak van bezuinigen in, maar zijn van mening dat er teveel gekort wordt op het onderwijs en onderzoek en willen praten over alternatieven. Als daar geen ruimte voor is, zal er mogelijk gedemonstreerd worden.