De SP wil dat de sollicitatieplicht wordt versoepeld. Oudere werklozen die geen kans meer hebben op een baan zouden niet langer gedwongen moeten worden voortdurend sollicitatiebrieven te schrijven.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut zal dat donderdagmiddag bepleiten in een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken over de oplopende werkloosheid.

Volgens Karabulut zou bij de sollicitatieplicht maatwerk moeten plaatsvinden door rekening te houden met de kans die mensen hebben op een baan. Een andere mogelijkheid is dat 60-plussers in sectoren met een hoge werkloosheid worden vrijgesteld van sollicitatieplicht.

Opgeblazen

Karabulut zal Asscher ook voorhouden dat het sociaal akkoord is ''opgeblazen'' door de eis van Brussel dat Nederland volgend jaar 6 miljard extra euro bezuinigt.

Volgens haar moet het kabinet het roer omgooien, de bezuinigingspolitiek loslaten en gaan investeren in de economie. Gebeurt dat niet, dan zal de werkloosheid steeds meer oplopen, verwacht Karabulut.

Goedkoper produceren

CDA-Kamerlid Pieter Heerma wil dat het kabinet probeert bedrijven die hun productie naar lagelonenlanden hebben verplaatst naar Nederland terug te halen.

Dat kan volgens hem door de loonkostensubsidies te benutten die beschikbaar zijn om mensen met een arbeidshandicap aan een reguliere baan te helpen. Met behulp van die subsidies kunnen bedrijven in Nederland goedkoper produceren.

Heerma wil dat het kabinet actief beleid gaat voeren om bedrijven hierop te wijzen.