DEN HAAG - Circa 319.000 mensen ontvingen eind juni een bijstandsuitkering. Dit zijn er ruim 1000 meer dan een kwartaal eerder, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag gemeld.

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal bijstandsuitkeringen praktisch gelijk gebleven.

Tussen leeftijdsgroepen herkende het CBS wel enkele ontwikkelingen. Zo is het aantal bijstandsuitkeringen aan jongeren tot 27 jaar met een kleine 8000 afgenomen tot 30.000. Bij de 27-plussers is het beeld tegengesteld. Het aantal uitkeringen in deze groep is in een jaar tijd juist met 8000 gestegen tot 289.000.

De daling onder jongeren hangt volgens het statistiekbureau samen met veranderingen in het overheidsbeleid. Zo krijgen bijstandsgerechtigde jongeren pas na een zoekperiode van vier weken een uitkering. Bovendien kunnen sinds begin dit jaar stellen van wie de ene partner jonger is dan 27 jaar en de andere partner 27 jaar of ouder nog slechts aanspraak maken op één uitkering in plaats van twee.

Werkloosheid

Het toegenomen aantal 27-plussers in de bijstand hangt samen met de ontwikkeling van de werkloosheid, zegt het CBS. Het werkloosheidcijfer vertoont al meer dan een jaar een stijgende lijn en passeerde in juli zelfs de grens van een half miljoen mensen.

Door verschillen tussen regionale arbeidsmarkten bestaan er ook geografische verschillen in de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen. Onder de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners deed de grootste daling zich voor bij Haarlem, Haarlemmermeer en Dordrecht.

Eind juni 2012 werden daar 6 procent minder uitkeringen verstrekt dan een jaar eerder. In Zaanstad en Arnhem was daarentegen sprake van een stijging, van respectievelijk 11 en 5 procent. Gemiddeld is het aantal uitkeringen bij de grotere gemeenten met 1 procent gedaald.