AMSTERDAM - Hoogopgeleide starters houden er op hun loonstrookje lang last van als zij tijdens een economische crisis de arbeidsmarkt hebben betreden. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek in het vakblad Economische Statistische Berichten.

De onderzoekers bekeken de lonen ruim tien jaar nadat een generatie starters de arbeidsmarkt had betreden. Daaruit bleek dat starters die tussen 1990 en 1994 hun eerste baan kregen in 2006 ruim vijf procent minder verdienden dan de generaties daarvoor en daarna.

Ook voor arbeidsmarktbetreders tussen 1981 en 1983 zagen de onderzoekers dit effect, maar wel minder. Waarschijnlijk wordt het effect in de loop van de tijd ingelopen. Voor laagopgeleiden zagen de onderzoekers amper een effect.

De onderzoekers verklaren het effect door het lagere loon waarmee starters genoegen nemen als zij in een krappe arbeidsmarkt op zoek zijn naar een baan. Ook speelt mee dat werkzoekenden sneller een baan accepteren bij een 'slechtere' werkgever.

Langer studeren

De loonachterstand is in Nederland groter dan in andere landen, wat de onderzoekers verklaren uit de relatief starre arbeidsmarkt.

De overheid zou hierop kunnen ingrijpen door een flexibelere arbeidsmarkt te bevorderen. Ook vinden de onderzoekers het verstandig als de overheid langer doorstuderen stimuleert.