AMSTERDAM - Een bedrijfsuitje wordt door een werkgever op hogere waarde geschat dan door de werknemer. Zij zien liever dat de dagelijkse gang van zaken goed op orde is.

Dat blijkt uit een onderzoek van Driessen HRM_Payroll, uitgevoerd door TNS NIPO, onder 250 HRM'ers (Human Resource Management), zowel werkgevers als werknemers.

Op de vraag wat het leukste was dat de werkgever ooit heeft gedaan voor de medewerkers, noemden de werkgevers met name zaken als bedrijfsuitjes, feesten, partijen en andere informele activiteiten.

De medewerkers kwamen juist met heel andere momenten. Naast het feit dat 8 procent van aangeeft dat het überhaupt aanbieden van een baan het mooist denkbare was, blijken zij vooral blij met: aandacht hebben voor ontwikkeling, mogelijkheden bieden tot opleidingen, zomaar een praatje maken uit persoonlijke interesse en een welgemeend bedankje op zijn tijd.

Plezier en waardering

Ruim 80 procent van de HRM’ers, zowel medewerkers als vertegenwoordigers, geeft aan dat men met plezier naar het werk gaat en dat men wordt gewaardeerd voor wie men is en wat men doet. De interne communicatie en het geven/ontvangen van feedback scoren echter stukken lager.

Als vertegenwoordiger van de organisatie vindt 58 procent dat men richting de medewerker intern goed communiceert en 64 procent regelmatig feedback geeft; als medewerker is dat slechts 46 procent en 48 procent.

Tevredenheid

Gemiddeld 77 procent van de ondervraagden is tevreden over het arbeidscontract en 70 procent over de privé-werk balans. Over de beloning is men minder te spreken waarbij de HRM’ers in hun rol als medewerker slechter scoren op hun eigen beloning dan de HRM’ers in hun rol als vertegenwoordiger; respectievelijk 45 procent en 58 procent is van mening dat de beloning in verhouding is ten opzichte van het functioneren van de medewerkers.

Anders gesteld, meer dan de helft van de respondenten vindt dat hij meer dient te verdienen voor het werk dat hij of zij levert.

Persoonlijke ontwikkeling

Ruim 80 procent zegt dat het werk uitdagend is en er genoeg ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing. Men is echter stukken minder tevreden over de actieve rol die de werkgever daarin richting hen aanneemt.

Over de opleidingsmogelijkheden is 53 procent tevreden, de aandacht voor coaching/persoonlijke ontwikkeling door de eigen leidinggevende scoort met 42 procent lager.