AMSTERDAM - Doordat dit jaar de eerste babyboomers met pensioen gaan en komend decennium bijna een derde van het personeel de pensioensleeftijd bereikt, kunnen veel bedrijven te maken krijgen met een groot personeelsprobleem.

Een mogelijke oplossing is de hybride arbeidsrelatie. Dit schrijft de Volkskrant over de vergrijzingeffecten die zijn onderzocht bij twintig sectoren en grote werkgevers.

“Meer beweging op de arbeidsmarkt is nodig,” zegt Guusje Dolsma van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland. “De mobiliteit wordt nu geremd door bestaande rechten en regelingen zoals leeftijdsdagen voor ouderen en de ontslagbescherming."

Mensen moeten volgens Dolsma gestimuleerd worden om door te leren. “Samenwerking met het bedrijfsleven is daarbij essentieel. Veel beroepsopleidingen sluiten slecht aan bij de praktijk. Werkgevers zouden zich veel meer met de inhoud van opleidingen moeten bemoeien.”

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Een hybride arbeidsmarkt kan zorgen voor meer doorstroom. “De hybride arbeidsrelatie is een nieuw fenomeen,” aldus Aukje Nauta, hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

 

“Dat is een vaste baan in combinatie met een eigen bedrijf of andere activiteiten zoals lesgeven. Een soort bruggetje naar een nieuwe levensfase. De hybride arbeidsmarkt komt pas echt op gang als de arbeidsvoorwaarden worden geflexibiliseerd.”